Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

 • 1 - Warszawa (318) 1 - Warszawa (318)

  Pozioma parka znaczków w kolorach jasnoniebieskim i czerwono karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczki unieważniono stemplem numerowym Głównego Urzędu Pocztowego Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie dwułutowego listu, do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 59 - Włodawa (319) 59 - Włodawa (319)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawo niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Włodawa z cyfrą 59 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 6 - Kałuszyn (324) 6 - Kałuszyn (324)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Kałuszyn z cyfrą 6 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 109 - Staszów (309) 109 - Staszów (309)

  Znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu ze Staszowa do Warszawy, unieważniono w ekspedycji pocztowej na trakcie z Opatowa do Michałowic.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Staszów z cyfrą 109 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 7 punktów w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.
  List adresowano do mecenasa Edwarda Grabowskiego w Warszawie.

 • 241 - Włocławek (307) 241 - Włocławek (307)

  Znaczków w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu nadanego z Włocławka do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Włocławek z cyfrą 241 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 2 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 61 - Międzyrzec (298) 61 - Międzyrzec (298)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzeca do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 15 - Mszczonów (290) 15 - Mszczonów (290)

  Znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na froncie niekompletnej koperty listu z Mszczonowa do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Mszczonów z cyfrą 15 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 9 punktów w dziesięciostopniowej skali.
  List adresowano do Wielmożnego Janczewskiego Intendenta w Komisji Skarbu przy Alejach w domu

 • 235 - Łęczyca (295) 235 - Łęczyca (295)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowoczerwonym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego w Łęczycy w ekspedycji pocztowej na bocznym wtedy trakcie z Krośniewic do Zgierza.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Łęczyca z cyfrą 235 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 329 - Nowa Praga (286) 329 - Nowa Praga (286)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie dwułutowego kompletnego listu, nadanego z Nowej Pragi przez Białystok do Złotoryi w Rosji.
  Znaczki unieważniono stemplem numerowym Nowa Praga z cyfrą 329 w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (282) 1 - Warszawa (282)
 • 152 - Orońsk (280) 152 - Orońsk (280)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym (różowym) o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu nadanego z Orońska do wsi Jurkowice.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Orońsk z cyfrą 152 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 9 punktów.

 • poprzednik - Warszawa DP (284) poprzednik - Warszawa DP (284)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowo o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i nadany 08.01.1864 (wg kalendarza gregoriańskiego) rosyjskim ambulansem pocztowym do Moskwy w Rosji.
  List adresowany do Monsieur A.Demoncy w Moskwie.

 • 21 - Preny (277) 21 - Preny (277)

  1860-61. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze, prawdopodobnie prześwitującym, co odpowiada odmianie 1b(u).

 • 1 - Warszawa (272) 1 - Warszawa (272)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kompletnej kopercie listu z Warszawy do Płocka.

 • 229 - Dąbie (265) 229 - Dąbie (265)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Dwa znaczki w parce poziomej w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, wydrukowane na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, co odpowiada odmianie Fi. 1bbu.

 • 176 - Dąbrowa (259) 176 - Dąbrowa (259)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek pochodzi z nakładu V, wg klasyfikacji Z.Mikulskiego.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Dąbrowa z cyfrą 176 w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu, na prywatnej papeterii rodziny Bath, z Dąbrowy do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 5 punków w dziesięciostopniowej skali.

 • 171 - Pilica (249) 171 - Pilica (249)

  1861. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 140 - Białobrzegi (248) 140 - Białobrzegi (248)
 • 1 - Warszawa (247) 1 - Warszawa (247)
 • 244 - Izbica (242) 244 - Izbica (242)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono na obwolucie listu nadanego z Izbicy do Warszawy stemplem numerowym Izbica z cyfrą 244 w czterech współśrodkowych okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 9 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 111 - Łagów (243) 111 - Łagów (243)
 • 234 - Gąbin (240) 234 - Gąbin (240)

  1862-3 Królestwo Polskie - GĄBIN; koszulka listu z Gąbina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 234 - Gąbin.

 • 14 - kasownik ambulansowy rosyjski (238) 14 - kasownik ambulansowy rosyjski (238)

  1862 Królestwo Polskie, koszulka listu z Wierzbołowa do St.Petersburga opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i czerwonokarminowym o ciemnych odcieniach.
  Został unieważniony unikalnym, rosyjskim, sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - używanym w wagonach na linii Kolei Północnej z St.Petersburga do Paryża, a przebiegającej przez Królestwo Polskie na odcinku Wierzbołów – Kowno.

 • 239 - Nieszawa (236) 239 - Nieszawa (236)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowo karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Nieszawa z cyfrą 239 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 239 - Nieszawa (235) 239 - Nieszawa (235)

  1861 Królestwo Polskie - NIESZAWA; koszulka listu z Nieszawy do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach indygoniebieskim i różowym o ciemnych odcieniach na cienkim (prześwitującym) papierze 1bb(u); unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 239.

 • przekreślenie (227) przekreślenie (227)
 • 61 - Międzyrzec (231) 61 - Międzyrzec (231)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy, Polska Jedynka nr 1, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach jasno zielonkawo niebieskim i jasno różowo karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac.

 • 188 - Rawa Maz. (228) 188 - Rawa Maz. (228)

  1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych na liście, pisanym w Nałęczowie, a wysłanym z Rawy Mazowieckiej do Piotrkowa Tryb., znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Rawa -188

 • 15 - kasownik ambulansowy rosyjski (224) 15 - kasownik ambulansowy rosyjski (224)

  1862 Królestwo Polskie, koszulka listu z Wierzbołowa do St.Petersburga opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym.
  Został unieważniony unikalnym, rosyjskim, sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 15 - używanym w wagonach na linii Kolei Północnej z St.Petersburga do Paryża, a przebiegającej przez Królestwo Polskie na odcinku Wierzbołów – Kowno.

 • 295 - Soczewka (226) 295 - Soczewka (226)
 • 77 - Moszczanka (222) 77 - Moszczanka (222)

  Królestwo Polskie Pierwszy polski znaczek pocztowy w rzadkiej barwie: błękit pruski / karminowa 1 bc na damskiej kopercie przesłanej z Moszczanki do Rybczewic koło Lublina z bardzo rzadkim kasownikiem numerowym 77.
  List adresowany jest do Mademoiselle Pauliny Schneider i Madame de Rembielinskiej.

 • 41 - Zambrów (223) 41 - Zambrów (223)

  Obwoluta listu z znaczkiem Polska nr 1bb, odcienie ciemne, z kasownikiem 41 Zambrów posiadającym w 10 stopniowej skali oznaczenie 5 wg Bojanowicza. Dotąd znanych było 5 listów z znaczkiem Polska nr 1 i kasownikiem Zambrowa.

 • 198 - Szadek (220) 198 - Szadek (220)
 • 44 - Tykocin (213) 44 - Tykocin (213)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach różowym i niebieskim o odcieniach jasnych na kompletnej obwolucie listu z Tykocina do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Tykocina z numerem 44.

 • 278 - Sosnowice (212) 278 - Sosnowice (212)

  List z znaczkiem Polska nr 1 w odcieniach jasnych z kasownikiem 278 Sosnowiec oraz stemplem dwujęzycznym miejscownikiem w kolorze czarnym. List jest z treścią w języku polskim adresowany do Warszawy oraz odręczną adnotacja franco.

 • 140 - Białobrzegi (211) 140 - Białobrzegi (211)

  1860 Królestwo Polskie, ładna koperta listu z Trębaczewa, nadana w Białobrzegach do Niemiji, opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowym 1ad.

 • 82 - Dryszczów (206) 82 - Dryszczów (206)
 • 241 - Włocławek (204) 241 - Włocławek (204)

  1860 Królestwo Polskie, koszulka listu z Włocławka do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 241 – Włocławek.

 • 151 - Szydłowiec (205) 151 - Szydłowiec (205)
 • 278 - Sosnowice (201) 278 - Sosnowice (201)
 • 299 - Przytyk (198) 299 - Przytyk (198)
 • 107 - Opatów (196) 107 - Opatów (196)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwonokarminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie listu z Opatowa do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Opatowa z numerem 107 w okręgach.

 • 57 - Terespol (193) 57 - Terespol (193)

  57 Terespol, list z Terespola do Zypli, Zyple były na terenie Królestwa Polskiego, między Mariampolem, a Szakami. Obecnie terytorium Litwy.

 • 1 - Warszawa (191) 1 - Warszawa (191)

  1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczki w kolorach jasnoniebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie dwułutowego listu, nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie do St. Petersburga w Rosji.
  Znaczki unieważniono stemplem numerowym Warszawa z c

 • 183 - Rokiciny (189) 183 - Rokiciny (189)
 • 73 - Lublin (187) 73 - Lublin (187)
 • 250 - Dobrzyń nad Drwęcą (185) 250 - Dobrzyń nad Drwęcą (185)

  1863 Królestwo Polskie - DOBRZYŃ nad DRWĘCĄ; koperta listu z Dobrzynia do majątku Powyrwicie pod Telszą w guberni Kowieńskiej, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 250 - Dobrzyń nad Drwęcą.

 • 231 - Lubień (183) 231 - Lubień (183)

  1860 Królestwo Polskie - LUBIEŃ; piękny prywatny, całkowicie kompletny list z Chodcza do Warszawy, adresowany na ręce Ch.Petzel na Danielewiczowską 495; znajdowała się tam Drukarnia Jana Cotty, która pięćdziesiąt lat później drukowała znaczki poczty miejskiej (a wtedy jak widać i Gazetę Niemiecką).

 • 329 - Nowa Praga (174) 329 - Nowa Praga (174)

  1865 Królestwo Polskie - NOWA PRAGA; kompletna koszulka listu z Pragi do Białegostoku opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim prawdopodobnie prześwitującym papierze; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 329 Nowa Praga.

 • 211 - Skierniewice (179) 211 - Skierniewice (179)

  1861 Królestwo Polskie, zachowana w świetnym stanie koszulka listu ze Skierniewic do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. wczesnego nakładu w kolorach niebieskim i różowym o jasnych odcieniach. Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym
  211 – Skierniewice.

 • 221 - Konin (181) 221 - Konin (181)

  1860 Królestwo Polskie, ładna koszulka listu z Konina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. z  wczesnego nakładu w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 221 – Konin.

 • 6 - Kałuszyn (171) 6 - Kałuszyn (171)
 • 106 - Tarnogród (175) 106 - Tarnogród (175)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Tarnogród z cyfrą 106 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 182 - Łódź (177) 182 - Łódź (177)
 • 37 - Łomża (172) 37 - Łomża (172)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Łomża z cyfrą 37 w czterech okręgach, na obwolucie listu z Łomży do Warszawy.

 • 102 - Zwierzyniec (162) 102 - Zwierzyniec (162)
 • 28 - Suwałki (163) 28 - Suwałki (163)
 • 109 - Staszów (164) 109 - Staszów (164)
 • 223 - Koło (161) 223 - Koło (161)
 • 75 - Kurów (157) 75 - Kurów (157)
 • 107 - Opatów (158) 107 - Opatów (158)
 • 138 - Radom (154) 138 - Radom (154)

  1860 Królestwo Polskie, zachowany w świetnym stanie kompletny list z Radomia do Warszawy. Opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim  i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach.
  Znaczek 1ba unieważniono polskim kasownikiem numerowym 138 – Radom.

 • 232 - Kutno (151) 232 - Kutno (151)

  1861 Królestwo Polskie - KUTNO; komplety list z Kutna do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim dobrej jakości papierze; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 232 - Kutno.

 • 30 - Sejny (148) 30 - Sejny (148)

  List nadany w Sejnach 26.11 do Warszawy opłacony znaczkiem nr 1 w kolorach ciemnych błękit pruski i czerwono karminowy oznaczony w katalogu Fischer jako 1bc - jest to niezwykle rzadka odmiana.
  Znaczek w bardzo dobrym stanie (żywe kolory, wyraźny druk, bez usterek w ząbkowaniu), a ponadto posiadający usterkę w postaci przerwy w linii wewnętrznego niebieskiego obramowania znaczka.

 • 80 - Piaski (142) 80 - Piaski (142)

  1860 Koperta listu z miejscowości Piaski do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 80 – Piaski.

 • 70 - Sokołów (140) 70 - Sokołów (140)

  1863 Królestwo Polskie, ładna koszulka-obwoluta listu z Sokołowa do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o ciemnych odcieniach, to wzorcowy przykład znaczka z II-go nakładu z pierwszej połowy 1860 z charakterystyczną siecią drobnych białych punkcików na czerwonej tarczy.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 70 – Sokołów

 • 12 - Grójec (139) 12 - Grójec (139)

  1860 Królestwo Polskie, kompletna koszulka listu z Grójca do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 12 – Grójec, mimo niezbyt wysokiego stopnia rzadkości 2.

 • 241 - Włocławek (138) 241 - Włocławek (138)

  1860 Królestwo Polskie, kompletna koszulka listu z Włocławka do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach 1bc(u) błękitu pruskiego i różowym o bardzo ciemnych odcieniach, z dużym prawdopodobieństwem na cienkim prześwitującym papierze.

 • 199 - Łask (136) 199 - Łask (136)
 • 63 - Parczew (132) 63 - Parczew (132)

  1860 Królestwo Polskie, PARCZEW - NIEKATALOGOWANY ODCIEŃ ZNACZKA; list z Parczewa do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym w niekatalogowanych ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 63 - Parczew.

 • 112 - Ostrowiec (130) 112 - Ostrowiec (130)
 • 205 - Wieluń (124) 205 - Wieluń (124)

  1863 Królestwo Polskie kompletny list z Wielunia do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o jasnych odcieniach. Zarówno klisza niebieska, jak i czerwona bez większych uszkodzeń.
  Znaczek unieważniono mocno zatłuszczonym polskim kasownikiem numerowym 205 – Wieluń.

 • 158 - Częstochowa (120) 158 - Częstochowa (120)

  1863 Królestwo Polskie, zachowany w świetnym stanie kolmpetny list z Częstochowy do Warszawy.
  Opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. W kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 158 – Częstochowa o stopniu rzadkości 4 w dziesięciopunktoswej skali M.A.Bojanowicza.

 • 297 - Złotorya (118) 297 - Złotorya (118)

  1863 Królestwo Polskie, koszulka listu ze Złotoryi do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. W kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 297 – Złotorya

 • 229 - Dąbie (96) 229 - Dąbie (96)

  1860 Królestwo Polskie, zachowana w pięknym stanie koperta pilnego listu z Dąbia do Kalisza.
  List opłacono pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim prześwitującym papierze.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 229 – Dąbie.

 • 282 - Kibarty (112) 282 - Kibarty (112)
 • 205 - Wieluń (104) 205 - Wieluń (104)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono polskim stemplem numerowym Wieluń z cyfrą 205 w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu, wysłanego 21.08.1864 roku (wg kalendarza gregoriańskiego, zapis z tekstu listu) do Warszawy, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 282 - Kibarty (102) 282 - Kibarty (102)
 • 96 - Kazimierz Dolny nad Wisłą (97) 96 - Kazimierz Dolny nad Wisłą (97)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim (0,06 mm) papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym, co odpowiada odmianie 1b(u), wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 50 - Ostrów (75) 50 - Ostrów (75)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Ostrów Maz. z cyfrą 50 w czterech okręgach.

 • 108 - Sandomierz (81) 108 - Sandomierz (81)

  1864 Królestwo Polskie - SANDOMIERZ, list do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i ciemnokarminowym - w niespotykanie intensywnym odcieniu, na cienkim, z dużą pewnością prześwitującym papierze - to końcowe fazy druku.

 • 1 - Warszawa (72) 1 - Warszawa (72)

     Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na zachowanej w świetnym stanie obwolucie kompletnego listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 1 punk w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (73) 1 - Warszawa (73)
 • 1 - Warszawa (69) 1 - Warszawa (69)
 • 193 - Błaszki (64) 193 - Błaszki (64)

  1860 Królestwo Polskie - BŁASZKI, list do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim (w zasadzie indigo) i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 193 - Błaszki o bardzo wysokim współczynniku rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza.

 • 1 - Warszawa (49) 1 - Warszawa (49)
 • 183 - Rokiciny (46) 183 - Rokiciny (46)

  List z treścią w języku niemieckim z znaczkiem Polska nr 1 w odcieniach ciemnych wg Katalogu Fischer oznaczony, jako 1b barwie ciemnoniebieskiej/karminowej, skasowany stemplem numerycznym 183 - Rokiciny w barwie czarnej, ponadto stempel typu III C Rokiciny - miejscownik w barwie czarnej z odręczną dopisaną datą 15/4 roku, 1861 co wynika z treści listu w bardzo dobrym stanie zachowania.

 • 260 - Płońsk (44) 260 - Płońsk (44)

  1860 Królestwo Polskie - PŁOŃSK, list wysłany 27/11 do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o dość ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 260 - Płońsk.

 • 191 - Kalisz (36) 191 - Kalisz (36)

  1860 Królestwo Polskie - FRAGMENT MARGINESU, list wysłany 7/11 z Kalisza do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o ciemnych odcieniach; cienki papier i czerwona klisza z białymi punktami na tarczy wskazują na drugi nakład; co niespotykane nad lewym górnym narożnikiem zachowany fragment marginesu lub międzypola; znane są tylko trzy listy opłacone znaczkami z pełnym międzypolem; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz.

 • 49 - Wyszków (34) 49 - Wyszków (34)
 • Poczta Miejska Warszawska (28) Poczta Miejska Warszawska (28)
 • 241 - Włocławek (31) 241 - Włocławek (31)
 • 100 - Tomaszów Lubelski (24) 100 - Tomaszów Lubelski (24)
 • 224 - Turek (26) 224 - Turek (26)
 • 253 - Płock (22) 253 - Płock (22)
 • 1 - Warszawa (19) 1 - Warszawa (19)

  1860 koszulka listu wysłanego 28/4 z Warszawy do Berdyczowa, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym Warszawy.

 • 182 - Łódź (18) 182 - Łódź (18)

  1860 Królestwo Polskie, list wysłany 21/10 z Łodzi do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym, o ciemnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź.

 • 1 - Warszawa (16) 1 - Warszawa (16)

  1863 list wysłanego 9/8 z Warszawy z firmy M.Bersonn do Petersburga, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym o odcieniach jasnych, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym Warszawy.

 • 1 - Warszawa (11) 1 - Warszawa (11)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu, przez Brześć Litewski, Kobryń i Zapole do Iwacewicz w Rosji w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 191 - Kalisz (12) 191 - Kalisz (12)
 • 1 - Warszawa (8) 1 - Warszawa (8)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskozielonym i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (10) 1 - Warszawa (10)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielononiebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (3) 1 - Warszawa (3)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie z listu, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (2) 1 - Warszawa (2)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bcs, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na niekompletnej obwolucie z listu, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (327) 1 - Warszawa (327)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bb, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu do Moskwy w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 191 - Kalisz (331) 191 - Kalisz (331)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek na kopercie listy unieważniono stemplem numerowym Kalisz z cyfrą 191 w czterech współśrodkowych okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 119 - Koszyce (334) 119 - Koszyce (334)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bc, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Koszyce z cyfrą 119 w czterech okręgach, na kopercie kompletnego listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 10 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 14 - kasownik ambulansowy (317) 14 - kasownik ambulansowy (317)

  Pozioma parka znaczków za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I na obwolucie listu z Wierzbołowa do St. Petersburga w Rosji.
  Znaczki unieważniono w rosyjskim ambulansie, sześciokątnym, sześciobocznym, heksagonie złożonym z kropek, rosyjskim kasownikiem kolejowym z liczbą 14 w środku, na obwolucie listu z Wierzbołowa.

 • poprzednik - Warszawa DP (320) poprzednik - Warszawa DP (320)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i karminowo różowo o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego, 30.12.1863 roku, z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i ponownie skasowanego datownikiem rosyjskiego ambulansu pocztowego, do St. Petersburga w Rosji, jako stacji docelowej.

 • 1 - Warszawa (305) 1 - Warszawa (305)

  Pozioma parka znaczków w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Głównego Urzędu Pocztowego Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie dwułutowego listu, do Odessy w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 210 - Sochaczew (304) 210 - Sochaczew (304)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękit pruski i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Sochaczew z cyfrą 210 w czterech okręgach, na obwolucie listu z Sochaczewa do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 28 - Suwałki (308) 28 - Suwałki (308)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu z Suwałk do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Suwałki z cyfrą 28 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 3 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 61 - Międzyrzec (299) 61 - Międzyrzec (299)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzecza do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 73 - Lublin (293) 73 - Lublin (293)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Lublina do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Lublin z cyfrą 73 (znane i zidentyfikowane tylko małe cyfry) w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 282 - Kibarty (294) 282 - Kibarty (294)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowo karminowym o odcieniach (bardzo) jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie kompletnego listu z Kibart do Wilna w Rosji, a obecnie na Litwie.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Kibarty z cyfrą 282 w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (289) 1 - Warszawa (289)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczki w parce poziomej w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie Fi. 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu z Warszawy przez Brześć Litewski, Bobrujsk i stację pocztową Korzenie, a stamtąd do Lipowa.

 • 1 - Warszawa (283) 1 - Warszawa (283)

  1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy.

 • 70 - Sokołów (281) 70 - Sokołów (281)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Sokołowa do Warszawy.
  Znaczek unieważniono czarnym, rzadziej spotykanym, stemplem numerowym Sokołów z cyfrą 70 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 217 - Piątek (279) 217 - Piątek (279)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu z Piątku do Sereje w Królestwie Polskim, a obecnie na Litwie.

 • 22 - Marjampol (276) 22 - Marjampol (276)

  1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim. Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I, na fantastycznie zachowanej kopercie z Maryampola do Warszawy.

 • 65 - Łuków (268) 65 - Łuków (268)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim. Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 1 - Warszawa (262) 1 - Warszawa (262)

  1864. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, unieważniono na kopercie listu i nadano z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie do Antopola w Rosji.

 • 12 - kasownik ambulansowy (256) 12 - kasownik ambulansowy (256)

  1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono, sześciokątnym, sześciobocznym, heksagonie złożonym z kropek, rosyjskim kasownikiem kolejowym, ambulansowym z liczbą w środku 12

 • 269 - Maków (250) 269 - Maków (250)
 • 70 - Sokołów (245) 70 - Sokołów (245)
 • 124 - Pińczów (246) 124 - Pińczów (246)
 • 1 - Warszawa (244) 1 - Warszawa (244)
 • 219 - Słupca (241) 219 - Słupca (241)
 • 266 - Przasnysz (239) 266 - Przasnysz (239)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Przasnysza do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Przasnysza z cyfrą 266 w okręgach.

 • 73 - Lublin (237) 73 - Lublin (237)

  Królestwo Polskie, koperta listu z Lublina do St. Petersburga opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.
  Po prawej stronie bardzo rzadko spotykany okrągły, dwujęzyczny, czerwonobrunatny stempel nadawczy "LUBLIN/ЛЮБЛИНЪ" z datą 17/10 - według kalendarza juliańskiego. Powszechnie stosowana w Warszawie praktyka oznaczania wysyłanych do Rosji listów datownikiem rosyjskojęzycznym z datą według kalendarza juliańskiego jest w przypadku Lublin unikalna.

 • 239 - Nieszawa (234) 239 - Nieszawa (234)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i różowokarminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Konina do Włocławka, znaczek kasowany stemplem numerowym Nieszawy z cyfrą 239 w okręgach.

 • przekreślenie (232) przekreślenie (232)
 • 194 - Sieradz (230) 194 - Sieradz (230)

  1863 Królestwo Polskie - SIERADZ; list z Sieradza do Moskwy - co w tym czasie było dość rzadkim kierunkiem wysyłki, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 194 - Sieradz.

 • 55 - Biała (229) 55 - Biała (229)

  Znaczek w kolorach błękit pruski i karminoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu z Białej do Wilna w Rosji a obecnie na Litwie.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Biała z cyfrą 55 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 3 punktów.

 • 19 - Wejwery (106) 19 - Wejwery (106)
 • 91 - Kraśnik (225) 91 - Kraśnik (225)

     Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono poprzez ręczne wpisanie numeru 91, Kraśnik, atramentem ciemnobrązowym oraz ponownie, w urzędzie nadawczym, w drodze lub w urzędzie odbiorczym poprzez przekreślenie piórem, tuszem w kolorze niebieskim.

 • 179 - Piotrków Tryb (208) 179 - Piotrków Tryb (208)
 • 253 - Płock (218) 253 - Płock (218)
 • 89 - Żółkiewka (219) 89 - Żółkiewka (219)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Żółkiewka z cyfrą 89 w czterech okręgach, na obwolucie listu Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • datownik - Kibarty (215) datownik - Kibarty (215)

  1864 Królestwo Polskie - KIBARTY, ZNACZEK UNIEWAŻNIONY BEZPOŚREDNIO DATOWNIKIEM;koszulka listu z Kibart do Rygi opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym; zamiast kasownikiem numerowym 282 unieważniono go bezpośrednio datownikiem KIBARTY 13/5.

 • 48 - Serock (214) 48 - Serock (214)

  1862 pierwszy polski znaczek w kolorach różowym i niebieskim o odcieniach jasnych na kompletnym składanym liście z młyna parowego w Serocku do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Serocka z numerem 48.

 • 1 - Warszawa (210) 1 - Warszawa (210)
 • 14 - Nowe Miasto (209) 14 - Nowe Miasto (209)
 • 12 - Grójec (207) 12 - Grójec (207)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na niekompletnej obwolucie list z 12 - Grójca do Warszawy, list adresowany do Kancelarii Głównej Dóbr i Interesów Hrabiny Józefy Zamojskie.

 • 191 - Kalisz (202) 191 - Kalisz (202)
 • 41 - Zambrów (200) 41 - Zambrów (200)

  1860 Królestwo Polskie, przepiękna koszulka listu z Zambrowa do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop., w bardzo rzadko spotykanym kolorze kobaltowym i różowokarminowym.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 41 - Zambrów.

 • 162 - Radomsk (199) 162 - Radomsk (199)

  Znaczek lewy w kolorach ciemnoniebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, znaczek prawy w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczki unieważniono, na obwolucie dwułutowego listu, stemplem numerowym Radomsk z cyfrą 162 w czterech współśrodkowych okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 23 - Kalwarya (194) 23 - Kalwarya (194)

  1860 Królestwo Polskie - KALWARYA; koszulka listu z Kalwaryi do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym na cienkim 0,065 mm papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym (Fi.18000.-).

 • 16 - Ruda Guzowska (195) 16 - Ruda Guzowska (195)

  1860 obwoluta listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem, w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych z Rudy Guzowskiej do Warszawy, rzadki kasownik numerowy nr 16 urzędu pocztowego w Rudzie Guzowskiej (6 punktów w skali Bojanowicza), fotoatest Berbeka.

 • 295 - Soczewka (192) 295 - Soczewka (192)

  1864 Królestwo Polskie, zachowany w ładnym stanie list z Soczewki do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o jasnych odcieniach. Adresowany do Jana Epsteina.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 295 – Soczewka.

 • DP - Dworzec Praga (190) DP - Dworzec Praga (190)
 • 195 - Warta (186) 195 - Warta (186)
 • 95 - Opole (188) 95 - Opole (188)

  1861 Ozdobna koperta listu z miejscowości Opole przez Tulę do Bielewa (Rosja) opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 95 – Opole o stopniu rzadkości 8 wdziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 200 - Pabianice (184) 200 - Pabianice (184)

  1860 Królestwo Polskie - PABIANICE; obwoluta listu z Pabianic do Warszawy, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach ciemnych wydrukowanym na papierze cienkim o prześwitującym rysunku na odwrocie znaczka; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 200 - Pabianice.

 • 76 - Nowo Aleksandrya (182) 76 - Nowo Aleksandrya (182)

  1860 Królestwo Polskie, ładna koperta listu z Nowo Alexadryi (Puław) do Warszawy opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowy o bardzo ciemnym, nietypowym odcieniu koloru niebieskiego – spotykanym czasem we wczesnych nakładach. Znaczek czytelnie unieważniono polskim kasownikiem numerowym 76 – Nowo Alexadrya (Puławy).

 • 167 - Żarki (173) 167 - Żarki (173)

  1860 Królestwo Polskie - ŻARKI; koszulka listu z Żarek do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 167 Żarki, w ekspedycji pocztowej na trakcie z Częstochowy do Jędrzejowa.

 • 67 - Gończyce (178) 67 - Gończyce (178)

  1860 Królestwo Polskie, list z Gończyc do Warszawy.
  Opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop.
  w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 67– Gończyce.

 • 241 - Włocławek (168) 241 - Włocławek (168)
 • 73 - Lublin (170) 73 - Lublin (170)
 • 132 - Skalbmierz (169) 132 - Skalbmierz (169)
 • 39 - Szczuczyn (176) 39 - Szczuczyn (176)
 • 164 - Działoszyn (167) 164 - Działoszyn (167)
 • 1 - Warszawa (160) 1 - Warszawa (160)
 • 182 - Łódź (165) 182 - Łódź (165)
 • 16 - Ruda Guzowska (166) 16 - Ruda Guzowska (166)
 • 179 - Piotrków Tryb (159) 179 - Piotrków Tryb (159)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

   

  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, co odpowiada odmianie 1bau, wg katalogu PZP Fischer tom I.

   

  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Piotrków Tryb. z cyfrą 179 w czterech okręgach.

 • 1 - Warszawa (156) 1 - Warszawa (156)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu do Kalisza, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 151 - Szydłowiec (155) 151 - Szydłowiec (155)
 • 56 - Janów Bialski (152) 56 - Janów Bialski (152)

  1860 Królestwo Polskie - JANÓW (BIALSKI); koszulka listu z Janowa do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 56 - Janów.

 • 295 - Soczewka (150) 295 - Soczewka (150)

  1864 Królestwo Polskie - SOCZEWKA i „Paski Jasnej Barwy na Znaczku”; koszulka listu z Soczewki do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 295 - Soczewka.

 • 120 - Kielce (147) 120 - Kielce (147)

  Znaczek w kolorach błękitu pruskiego i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie list z Kielc do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Kielce z cyfrą 120 w czterech okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali.
  List adresowany Wielmożnemu Panu Newelskiemu Uczniowi Szkoły Głównej Warszawskiej przy ul. Oboźnej nr 2766 w Warszawie.

 • 153 - Przysucha (143) 153 - Przysucha (143)

  1860 Królestwo Polskie, unikalny, przepiękna koszulka listu z Przysuchy do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem 1b za 10 kop.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 153 - Przysucha, o bardzo wysokim stopniu rzadkości 8 w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 70 - Sokołów (141) 70 - Sokołów (141)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Sokołowa do Warszawy.
  Znaczek unieważniono brązowoczerwonym, częściej spotykanym, stemplem numerowym Sokołów z cyfrą 70 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 1 punkt.

 • 180 - Bełchatów (146) 180 - Bełchatów (146)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka,  wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1as, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono polskim stemplem numerowym Bełchatów z cyfrą 180 w czterech okręgach, na niekompletnej obwolucie listu, nadanego 07.10.1863 roku (wg kalendarza gregoriańskiego) do Warszawy, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 265 - Szreńsk (137) 265 - Szreńsk (137)
 • 73 - Lublin (129) 73 - Lublin (129)
 • 1 - Warszawa (135) 1 - Warszawa (135)
 • 247 - Lipno (131) 247 - Lipno (131)

  1863 Królestwo Polskie, LIPNO; koszulka listu z Lipna do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym, na cienkim prześwitującym papierze 0,060-0,065 mm; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno.

 • 253 - Płock (125) 253 - Płock (125)
 • 194 - Sieradz (119) 194 - Sieradz (119)

     Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym Sieradz z cyfrą 194 w czterech okręgach na ładnej kopercie listu do Moskwy w Rosji w 3 stopniu w dziesięciostopniowej skali wartości M.A.Bojanowicza.

 • DP - Dworzec Praga (116) DP - Dworzec Praga (116)

  Obwoluta listu z Warszawy do Petersburga z znaczkiem Polska nr 1 w odcieniach jasnych z kasownikiem DP - Dworzec Praga oraz czarnym stemplem Kolejowym Ekspedycji Pocztowej Dworca Praga , całość zachowana w dobrym stanie.

 • 180 - Bełchatów (113) 180 - Bełchatów (113)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka,  wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono polskim stemplem numerowym Bełchatów z cyfrą 180 w czterech okręgach, na wycinku z frontu obwoluty listu do Warszawy, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 76 - Nowo Aleksandrya (110) 76 - Nowo Aleksandrya (110)

  1860 Królestwo Polskie, NOWO ALEXANDRYA - PUŁAWY, list wysłany 13/10 do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 76 - Nowo Alexandrya.

 • 85 - Hrubieszów (105) 85 - Hrubieszów (105)
 • 258 - Raciąż (94) 258 - Raciąż (94)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze (około 0,06 mm) z prześwitującym (prawdopodobnie) rysunkiem, co odpowiada odmianie 1b(u), wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono stemplem numerowym Raciąż* z cyfrą 258 w czterech okręgach, na kopercie listu z Raciąża do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punków w dziesięciostopniowej skali.

 • 279 - Żarnów (89) 279 - Żarnów (89)
 • 247 - Lipno (74) 247 - Lipno (74)

  1860 Królestwo Polskie - Lipno. Koszulka listu wysłanego 12/11 do Warszawy.
  List opłacono pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, Fischer 1a.
  Unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno

 • 172 - Zawiercie (78) 172 - Zawiercie (78)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem (rysunek prześwituje niemal przez koszulkę listu), co odpowiada odmianie 1bau, wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 168 - Myszków (71) 168 - Myszków (71)

  1861 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY.
  Kompletna koszulka listu wysłanego 18/4 do Warszawy. List opłacono powtórnie użytym pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowo-różowym o jasnych odcieniach, Fischer 1ab.

 • 282 - Kibarty (70) 282 - Kibarty (70)
 • 73 - Lublin (63) 73 - Lublin (63)

  1861 Królestwo Polskie, LUBLIN - USZKODZONA CZERWONA KLISZA; list z Lublina do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.

 • 1 - Warszawa (47) 1 - Warszawa (47)
 • 153 - Przysucha (48) 153 - Przysucha (48)
 • 295 - Soczewka (62) 295 - Soczewka (62)
 • 98 - Chomęciska (35) 98 - Chomęciska (35)

  1862 Królestwo Polskie - CHOMĘCISKA, list wysłany 13/7 do Godziszowa, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 98 - Chomęciska.

 • 68 - Garwolin (30) 68 - Garwolin (30)
 • 75 - Kurów (33) 75 - Kurów (33)
 • 179 - Piotrków Tryb (32) 179 - Piotrków Tryb (32)
 • DP - Dworzec Praga (27) DP - Dworzec Praga (27)
 • 182 - Łódź (25) 182 - Łódź (25)
 • 254 - Dobrzyń nad Wisłą (23) 254 - Dobrzyń nad Wisłą (23)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Dobrzyń n/Wisłą z cyfrą 254

 • 1 - Warszawa (21) 1 - Warszawa (21)
 • 179 - Piotrków Tryb (20) 179 - Piotrków Tryb (20)

  1860 Królestwo Polskie, list wysłany 1/2 z Piotrkowa do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym, o bardzo ciemnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 179 - Piotrków.

 • 1 - Warszawa (15) 1 - Warszawa (15)

  1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i wysłanego 24.01.1865 (wg kalendarza juliańskiego, a 05.02.1865 wg kalendarza gregoriańskiego) ambulansem pocztowym do St. Petersburga w Rosji

 • 241 - Włocławek (17) 241 - Włocławek (17)

  1862 Królestwo Polskie - koszulka listu, wysłanego 13/9 z Włocławka do Warszawy, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach - nakład z 1862 roku, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek.

 • 1 - Warszawa (14) 1 - Warszawa (14)

  1864 front listu (z fragmentem awersu) wysłanego 19.9.64 z Warszawy do Rosji opłaconego pierwszym polskim znaczkiem o odcieniach jasnych w kolorze jasnoniebieskim i czerwono karminowym, unieważnionym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie.

 • 188 - Rawa Maz (13) 188 - Rawa Maz (13)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono kasownikiem numerowym Rawa Mazowiecka z cyfrą 188 w czterech okręgach, na kopercie listu wysłanego z Rawy Mazowieckiej do Piotrkowa Trybunalskiego, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (9) 1 - Warszawa (9)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskozielonym i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Rylska w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • DP - Dworzec Praga (7) DP - Dworzec Praga (7)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem Dworzec Praga w Warszawie z literami DP w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu do Białegostoku w Rosji, w nieokreślonym stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (5) 1 - Warszawa (5)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemno różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (326) 1 - Warszawa (326)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielononiebieskim i matoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
  List nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym klasy I Warszawa, do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, 11.07.1863 roku.

 • 138 - Radom (328) 138 - Radom (328)
 • 1 - Warszawa (333) 1 - Warszawa (333)
 • 1 - Warszawa (318) 1 - Warszawa (318)

  Pozioma parka znaczków w kolorach jasnoniebieskim i czerwono karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczki unieważniono stemplem numerowym Głównego Urzędu Pocztowego Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie dwułutowego listu, do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 14 - kasownik ambulansowy (317) 14 - kasownik ambulansowy (317)

  Pozioma parka znaczków za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I na obwolucie listu z Wierzbołowa do St. Petersburga w Rosji.
  Znaczki unieważniono w rosyjskim ambulansie, sześciokątnym, sześciobocznym, heksagonie złożonym z kropek, rosyjskim kasownikiem kolejowym z liczbą 14 w środku, na obwolucie listu z Wierzbołowa.

 • 59 - Włodawa (319) 59 - Włodawa (319)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawo niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Włodawa z cyfrą 59 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • poprzednik - Warszawa DP (320) poprzednik - Warszawa DP (320)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i karminowo różowo o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego, 30.12.1863 roku, z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i ponownie skasowanego datownikiem rosyjskiego ambulansu pocztowego, do St. Petersburga w Rosji, jako stacji docelowej.

 • 6 - Kałuszyn (324) 6 - Kałuszyn (324)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Kałuszyn z cyfrą 6 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (305) 1 - Warszawa (305)

  Pozioma parka znaczków w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Głównego Urzędu Pocztowego Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie dwułutowego listu, do Odessy w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 109 - Staszów (309) 109 - Staszów (309)

  Znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu ze Staszowa do Warszawy, unieważniono w ekspedycji pocztowej na trakcie z Opatowa do Michałowic.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Staszów z cyfrą 109 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 7 punktów w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.
  List adresowano do mecenasa Edwarda Grabowskiego w Warszawie.

 • 210 - Sochaczew (304) 210 - Sochaczew (304)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękit pruski i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Sochaczew z cyfrą 210 w czterech okręgach, na obwolucie listu z Sochaczewa do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 241 - Włocławek (307) 241 - Włocławek (307)

  Znaczków w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu nadanego z Włocławka do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Włocławek z cyfrą 241 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 2 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 28 - Suwałki (308) 28 - Suwałki (308)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu z Suwałk do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Suwałki z cyfrą 28 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 3 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 61 - Międzyrzec (298) 61 - Międzyrzec (298)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzeca do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 61 - Międzyrzec (299) 61 - Międzyrzec (299)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzecza do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 15 - Mszczonów (290) 15 - Mszczonów (290)

  Znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na froncie niekompletnej koperty listu z Mszczonowa do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Mszczonów z cyfrą 15 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 9 punktów w dziesięciostopniowej skali.
  List adresowano do Wielmożnego Janczewskiego Intendenta w Komisji Skarbu przy Alejach w domu

 • 73 - Lublin (293) 73 - Lublin (293)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Lublina do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Lublin z cyfrą 73 (znane i zidentyfikowane tylko małe cyfry) w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 235 - Łęczyca (295) 235 - Łęczyca (295)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowoczerwonym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego w Łęczycy w ekspedycji pocztowej na bocznym wtedy trakcie z Krośniewic do Zgierza.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Łęczyca z cyfrą 235 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 282 - Kibarty (294) 282 - Kibarty (294)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowo karminowym o odcieniach (bardzo) jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie kompletnego listu z Kibart do Wilna w Rosji, a obecnie na Litwie.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Kibarty z cyfrą 282 w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 329 - Nowa Praga (286) 329 - Nowa Praga (286)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie dwułutowego kompletnego listu, nadanego z Nowej Pragi przez Białystok do Złotoryi w Rosji.
  Znaczki unieważniono stemplem numerowym Nowa Praga z cyfrą 329 w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (289) 1 - Warszawa (289)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczki w parce poziomej w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie Fi. 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu z Warszawy przez Brześć Litewski, Bobrujsk i stację pocztową Korzenie, a stamtąd do Lipowa.

 • 1 - Warszawa (282) 1 - Warszawa (282)
 • 1 - Warszawa (283) 1 - Warszawa (283)

  1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy.

 • 152 - Orońsk (280) 152 - Orońsk (280)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym (różowym) o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu nadanego z Orońska do wsi Jurkowice.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Orońsk z cyfrą 152 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 9 punktów.

 • 70 - Sokołów (281) 70 - Sokołów (281)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Sokołowa do Warszawy.
  Znaczek unieważniono czarnym, rzadziej spotykanym, stemplem numerowym Sokołów z cyfrą 70 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • poprzednik - Warszawa DP (284) poprzednik - Warszawa DP (284)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowo o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i nadany 08.01.1864 (wg kalendarza gregoriańskiego) rosyjskim ambulansem pocztowym do Moskwy w Rosji.
  List adresowany do Monsieur A.Demoncy w Moskwie.

 • 217 - Piątek (279) 217 - Piątek (279)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu z Piątku do Sereje w Królestwie Polskim, a obecnie na Litwie.

 • 21 - Preny (277) 21 - Preny (277)

  1860-61. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze, prawdopodobnie prześwitującym, co odpowiada odmianie 1b(u).

 • 22 - Marjampol (276) 22 - Marjampol (276)

  1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim. Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I, na fantastycznie zachowanej kopercie z Maryampola do Warszawy.

 • 1 - Warszawa (272) 1 - Warszawa (272)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kompletnej kopercie listu z Warszawy do Płocka.

 • 65 - Łuków (268) 65 - Łuków (268)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim. Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 229 - Dąbie (265) 229 - Dąbie (265)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Dwa znaczki w parce poziomej w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, wydrukowane na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, co odpowiada odmianie Fi. 1bbu.

 • 1 - Warszawa (262) 1 - Warszawa (262)

  1864. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, unieważniono na kopercie listu i nadano z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie do Antopola w Rosji.

 • 176 - Dąbrowa (259) 176 - Dąbrowa (259)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek pochodzi z nakładu V, wg klasyfikacji Z.Mikulskiego.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Dąbrowa z cyfrą 176 w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu, na prywatnej papeterii rodziny Bath, z Dąbrowy do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 5 punków w dziesięciostopniowej skali.

 • 12 - kasownik ambulansowy (256) 12 - kasownik ambulansowy (256)

  1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono, sześciokątnym, sześciobocznym, heksagonie złożonym z kropek, rosyjskim kasownikiem kolejowym, ambulansowym z liczbą w środku 12

 • 171 - Pilica (249) 171 - Pilica (249)

  1861. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 269 - Maków (250) 269 - Maków (250)
 • 140 - Białobrzegi (248) 140 - Białobrzegi (248)
 • 70 - Sokołów (245) 70 - Sokołów (245)
 • 1 - Warszawa (247) 1 - Warszawa (247)
 • 124 - Pińczów (246) 124 - Pińczów (246)
 • 244 - Izbica (242) 244 - Izbica (242)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono na obwolucie listu nadanego z Izbicy do Warszawy stemplem numerowym Izbica z cyfrą 244 w czterech współśrodkowych okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 9 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (244) 1 - Warszawa (244)
 • 111 - Łagów (243) 111 - Łagów (243)
 • 219 - Słupca (241) 219 - Słupca (241)
 • 234 - Gąbin (240) 234 - Gąbin (240)

  1862-3 Królestwo Polskie - GĄBIN; koszulka listu z Gąbina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 234 - Gąbin.

 • 266 - Przasnysz (239) 266 - Przasnysz (239)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Przasnysza do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Przasnysza z cyfrą 266 w okręgach.

 • 14 - kasownik ambulansowy rosyjski (238) 14 - kasownik ambulansowy rosyjski (238)

  1862 Królestwo Polskie, koszulka listu z Wierzbołowa do St.Petersburga opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i czerwonokarminowym o ciemnych odcieniach.
  Został unieważniony unikalnym, rosyjskim, sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - używanym w wagonach na linii Kolei Północnej z St.Petersburga do Paryża, a przebiegającej przez Królestwo Polskie na odcinku Wierzbołów – Kowno.

 • 73 - Lublin (237) 73 - Lublin (237)

  Królestwo Polskie, koperta listu z Lublina do St. Petersburga opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.
  Po prawej stronie bardzo rzadko spotykany okrągły, dwujęzyczny, czerwonobrunatny stempel nadawczy "LUBLIN/ЛЮБЛИНЪ" z datą 17/10 - według kalendarza juliańskiego. Powszechnie stosowana w Warszawie praktyka oznaczania wysyłanych do Rosji listów datownikiem rosyjskojęzycznym z datą według kalendarza juliańskiego jest w przypadku Lublin unikalna.

 • 239 - Nieszawa (236) 239 - Nieszawa (236)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowo karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Nieszawa z cyfrą 239 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 239 - Nieszawa (234) 239 - Nieszawa (234)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i różowokarminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Konina do Włocławka, znaczek kasowany stemplem numerowym Nieszawy z cyfrą 239 w okręgach.

 • 239 - Nieszawa (235) 239 - Nieszawa (235)

  1861 Królestwo Polskie - NIESZAWA; koszulka listu z Nieszawy do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach indygoniebieskim i różowym o ciemnych odcieniach na cienkim (prześwitującym) papierze 1bb(u); unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 239.

 • przekreślenie (232) przekreślenie (232)
 • przekreślenie (227) przekreślenie (227)
 • 194 - Sieradz (230) 194 - Sieradz (230)

  1863 Królestwo Polskie - SIERADZ; list z Sieradza do Moskwy - co w tym czasie było dość rzadkim kierunkiem wysyłki, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 194 - Sieradz.

 • 61 - Międzyrzec (231) 61 - Międzyrzec (231)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy, Polska Jedynka nr 1, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach jasno zielonkawo niebieskim i jasno różowo karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac.

 • 55 - Biała (229) 55 - Biała (229)

  Znaczek w kolorach błękit pruski i karminoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu z Białej do Wilna w Rosji a obecnie na Litwie.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Biała z cyfrą 55 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 3 punktów.

 • 188 - Rawa Maz. (228) 188 - Rawa Maz. (228)

  1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych na liście, pisanym w Nałęczowie, a wysłanym z Rawy Mazowieckiej do Piotrkowa Tryb., znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Rawa -188

 • 19 - Wejwery (106) 19 - Wejwery (106)
 • 15 - kasownik ambulansowy rosyjski (224) 15 - kasownik ambulansowy rosyjski (224)

  1862 Królestwo Polskie, koszulka listu z Wierzbołowa do St.Petersburga opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym.
  Został unieważniony unikalnym, rosyjskim, sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 15 - używanym w wagonach na linii Kolei Północnej z St.Petersburga do Paryża, a przebiegającej przez Królestwo Polskie na odcinku Wierzbołów – Kowno.

 • 91 - Kraśnik (225) 91 - Kraśnik (225)

     Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono poprzez ręczne wpisanie numeru 91, Kraśnik, atramentem ciemnobrązowym oraz ponownie, w urzędzie nadawczym, w drodze lub w urzędzie odbiorczym poprzez przekreślenie piórem, tuszem w kolorze niebieskim.

 • 295 - Soczewka (226) 295 - Soczewka (226)
 • 179 - Piotrków Tryb (208) 179 - Piotrków Tryb (208)
 • 77 - Moszczanka (222) 77 - Moszczanka (222)

  Królestwo Polskie Pierwszy polski znaczek pocztowy w rzadkiej barwie: błękit pruski / karminowa 1 bc na damskiej kopercie przesłanej z Moszczanki do Rybczewic koło Lublina z bardzo rzadkim kasownikiem numerowym 77.
  List adresowany jest do Mademoiselle Pauliny Schneider i Madame de Rembielinskiej.

 • 253 - Płock (218) 253 - Płock (218)
 • 41 - Zambrów (223) 41 - Zambrów (223)

  Obwoluta listu z znaczkiem Polska nr 1bb, odcienie ciemne, z kasownikiem 41 Zambrów posiadającym w 10 stopniowej skali oznaczenie 5 wg Bojanowicza. Dotąd znanych było 5 listów z znaczkiem Polska nr 1 i kasownikiem Zambrowa.

 • 89 - Żółkiewka (219) 89 - Żółkiewka (219)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Żółkiewka z cyfrą 89 w czterech okręgach, na obwolucie listu Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 198 - Szadek (220) 198 - Szadek (220)
 • datownik - Kibarty (215) datownik - Kibarty (215)

  1864 Królestwo Polskie - KIBARTY, ZNACZEK UNIEWAŻNIONY BEZPOŚREDNIO DATOWNIKIEM;koszulka listu z Kibart do Rygi opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym; zamiast kasownikiem numerowym 282 unieważniono go bezpośrednio datownikiem KIBARTY 13/5.

 • 44 - Tykocin (213) 44 - Tykocin (213)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach różowym i niebieskim o odcieniach jasnych na kompletnej obwolucie listu z Tykocina do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Tykocina z numerem 44.

 • 48 - Serock (214) 48 - Serock (214)

  1862 pierwszy polski znaczek w kolorach różowym i niebieskim o odcieniach jasnych na kompletnym składanym liście z młyna parowego w Serocku do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Serocka z numerem 48.

 • 278 - Sosnowice (212) 278 - Sosnowice (212)

  List z znaczkiem Polska nr 1 w odcieniach jasnych z kasownikiem 278 Sosnowiec oraz stemplem dwujęzycznym miejscownikiem w kolorze czarnym. List jest z treścią w języku polskim adresowany do Warszawy oraz odręczną adnotacja franco.

 • 1 - Warszawa (210) 1 - Warszawa (210)
 • 140 - Białobrzegi (211) 140 - Białobrzegi (211)

  1860 Królestwo Polskie, ładna koperta listu z Trębaczewa, nadana w Białobrzegach do Niemiji, opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowym 1ad.

 • 14 - Nowe Miasto (209) 14 - Nowe Miasto (209)
 • 82 - Dryszczów (206) 82 - Dryszczów (206)
 • 12 - Grójec (207) 12 - Grójec (207)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na niekompletnej obwolucie list z 12 - Grójca do Warszawy, list adresowany do Kancelarii Głównej Dóbr i Interesów Hrabiny Józefy Zamojskie.

 • 241 - Włocławek (204) 241 - Włocławek (204)

  1860 Królestwo Polskie, koszulka listu z Włocławka do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 241 – Włocławek.

 • 191 - Kalisz (202) 191 - Kalisz (202)
 • 151 - Szydłowiec (205) 151 - Szydłowiec (205)
 • 41 - Zambrów (200) 41 - Zambrów (200)

  1860 Królestwo Polskie, przepiękna koszulka listu z Zambrowa do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop., w bardzo rzadko spotykanym kolorze kobaltowym i różowokarminowym.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 41 - Zambrów.

 • 278 - Sosnowice (201) 278 - Sosnowice (201)
 • 162 - Radomsk (199) 162 - Radomsk (199)

  Znaczek lewy w kolorach ciemnoniebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, znaczek prawy w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczki unieważniono, na obwolucie dwułutowego listu, stemplem numerowym Radomsk z cyfrą 162 w czterech współśrodkowych okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 299 - Przytyk (198) 299 - Przytyk (198)
 • 23 - Kalwarya (194) 23 - Kalwarya (194)

  1860 Królestwo Polskie - KALWARYA; koszulka listu z Kalwaryi do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym na cienkim 0,065 mm papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym (Fi.18000.-).

 • 107 - Opatów (196) 107 - Opatów (196)

  1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwonokarminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie listu z Opatowa do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Opatowa z numerem 107 w okręgach.

 • 16 - Ruda Guzowska (195) 16 - Ruda Guzowska (195)

  1860 obwoluta listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem, w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych z Rudy Guzowskiej do Warszawy, rzadki kasownik numerowy nr 16 urzędu pocztowego w Rudzie Guzowskiej (6 punktów w skali Bojanowicza), fotoatest Berbeka.

 • 57 - Terespol (193) 57 - Terespol (193)

  57 Terespol, list z Terespola do Zypli, Zyple były na terenie Królestwa Polskiego, między Mariampolem, a Szakami. Obecnie terytorium Litwy.

 • 295 - Soczewka (192) 295 - Soczewka (192)

  1864 Królestwo Polskie, zachowany w ładnym stanie list z Soczewki do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o jasnych odcieniach. Adresowany do Jana Epsteina.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 295 – Soczewka.

 • 1 - Warszawa (191) 1 - Warszawa (191)

  1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczki w kolorach jasnoniebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie dwułutowego listu, nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie do St. Petersburga w Rosji.
  Znaczki unieważniono stemplem numerowym Warszawa z c

 • DP - Dworzec Praga (190) DP - Dworzec Praga (190)
 • 183 - Rokiciny (189) 183 - Rokiciny (189)
 • 195 - Warta (186) 195 - Warta (186)
 • 73 - Lublin (187) 73 - Lublin (187)
 • 95 - Opole (188) 95 - Opole (188)

  1861 Ozdobna koperta listu z miejscowości Opole przez Tulę do Bielewa (Rosja) opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 95 – Opole o stopniu rzadkości 8 wdziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 250 - Dobrzyń nad Drwęcą (185) 250 - Dobrzyń nad Drwęcą (185)

  1863 Królestwo Polskie - DOBRZYŃ nad DRWĘCĄ; koperta listu z Dobrzynia do majątku Powyrwicie pod Telszą w guberni Kowieńskiej, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 250 - Dobrzyń nad Drwęcą.

 • 200 - Pabianice (184) 200 - Pabianice (184)

  1860 Królestwo Polskie - PABIANICE; obwoluta listu z Pabianic do Warszawy, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach ciemnych wydrukowanym na papierze cienkim o prześwitującym rysunku na odwrocie znaczka; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 200 - Pabianice.

 • 231 - Lubień (183) 231 - Lubień (183)

  1860 Królestwo Polskie - LUBIEŃ; piękny prywatny, całkowicie kompletny list z Chodcza do Warszawy, adresowany na ręce Ch.Petzel na Danielewiczowską 495; znajdowała się tam Drukarnia Jana Cotty, która pięćdziesiąt lat później drukowała znaczki poczty miejskiej (a wtedy jak widać i Gazetę Niemiecką).

 • 76 - Nowo Aleksandrya (182) 76 - Nowo Aleksandrya (182)

  1860 Królestwo Polskie, ładna koperta listu z Nowo Alexadryi (Puław) do Warszawy opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowy o bardzo ciemnym, nietypowym odcieniu koloru niebieskiego – spotykanym czasem we wczesnych nakładach. Znaczek czytelnie unieważniono polskim kasownikiem numerowym 76 – Nowo Alexadrya (Puławy).

 • 329 - Nowa Praga (174) 329 - Nowa Praga (174)

  1865 Królestwo Polskie - NOWA PRAGA; kompletna koszulka listu z Pragi do Białegostoku opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim prawdopodobnie prześwitującym papierze; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 329 Nowa Praga.

 • 167 - Żarki (173) 167 - Żarki (173)

  1860 Królestwo Polskie - ŻARKI; koszulka listu z Żarek do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 167 Żarki, w ekspedycji pocztowej na trakcie z Częstochowy do Jędrzejowa.

 • 211 - Skierniewice (179) 211 - Skierniewice (179)

  1861 Królestwo Polskie, zachowana w świetnym stanie koszulka listu ze Skierniewic do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. wczesnego nakładu w kolorach niebieskim i różowym o jasnych odcieniach. Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym
  211 – Skierniewice.

 • 67 - Gończyce (178) 67 - Gończyce (178)

  1860 Królestwo Polskie, list z Gończyc do Warszawy.
  Opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop.
  w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 67– Gończyce.

 • 221 - Konin (181) 221 - Konin (181)

  1860 Królestwo Polskie, ładna koszulka listu z Konina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. z  wczesnego nakładu w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 221 – Konin.

 • 241 - Włocławek (168) 241 - Włocławek (168)
 • 6 - Kałuszyn (171) 6 - Kałuszyn (171)
 • 73 - Lublin (170) 73 - Lublin (170)
 • 106 - Tarnogród (175) 106 - Tarnogród (175)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Tarnogród z cyfrą 106 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 132 - Skalbmierz (169) 132 - Skalbmierz (169)
 • 182 - Łódź (177) 182 - Łódź (177)
 • 39 - Szczuczyn (176) 39 - Szczuczyn (176)
 • 37 - Łomża (172) 37 - Łomża (172)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Łomża z cyfrą 37 w czterech okręgach, na obwolucie listu z Łomży do Warszawy.

 • 164 - Działoszyn (167) 164 - Działoszyn (167)
 • 102 - Zwierzyniec (162) 102 - Zwierzyniec (162)
 • 1 - Warszawa (160) 1 - Warszawa (160)
 • 28 - Suwałki (163) 28 - Suwałki (163)
 • 182 - Łódź (165) 182 - Łódź (165)
 • 109 - Staszów (164) 109 - Staszów (164)
 • 16 - Ruda Guzowska (166) 16 - Ruda Guzowska (166)
 • 223 - Koło (161) 223 - Koło (161)
 • 179 - Piotrków Tryb (159) 179 - Piotrków Tryb (159)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

   

  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, co odpowiada odmianie 1bau, wg katalogu PZP Fischer tom I.

   

  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Piotrków Tryb. z cyfrą 179 w czterech okręgach.

 • 75 - Kurów (157) 75 - Kurów (157)
 • 1 - Warszawa (156) 1 - Warszawa (156)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu do Kalisza, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 107 - Opatów (158) 107 - Opatów (158)
 • 151 - Szydłowiec (155) 151 - Szydłowiec (155)
 • 138 - Radom (154) 138 - Radom (154)

  1860 Królestwo Polskie, zachowany w świetnym stanie kompletny list z Radomia do Warszawy. Opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim  i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach.
  Znaczek 1ba unieważniono polskim kasownikiem numerowym 138 – Radom.

 • 56 - Janów Bialski (152) 56 - Janów Bialski (152)

  1860 Królestwo Polskie - JANÓW (BIALSKI); koszulka listu z Janowa do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 56 - Janów.

 • 232 - Kutno (151) 232 - Kutno (151)

  1861 Królestwo Polskie - KUTNO; komplety list z Kutna do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim dobrej jakości papierze; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 232 - Kutno.

 • 295 - Soczewka (150) 295 - Soczewka (150)

  1864 Królestwo Polskie - SOCZEWKA i „Paski Jasnej Barwy na Znaczku”; koszulka listu z Soczewki do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 295 - Soczewka.

 • 30 - Sejny (148) 30 - Sejny (148)

  List nadany w Sejnach 26.11 do Warszawy opłacony znaczkiem nr 1 w kolorach ciemnych błękit pruski i czerwono karminowy oznaczony w katalogu Fischer jako 1bc - jest to niezwykle rzadka odmiana.
  Znaczek w bardzo dobrym stanie (żywe kolory, wyraźny druk, bez usterek w ząbkowaniu), a ponadto posiadający usterkę w postaci przerwy w linii wewnętrznego niebieskiego obramowania znaczka.

 • 120 - Kielce (147) 120 - Kielce (147)

  Znaczek w kolorach błękitu pruskiego i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie list z Kielc do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Kielce z cyfrą 120 w czterech okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali.
  List adresowany Wielmożnemu Panu Newelskiemu Uczniowi Szkoły Głównej Warszawskiej przy ul. Oboźnej nr 2766 w Warszawie.

 • 80 - Piaski (142) 80 - Piaski (142)

  1860 Koperta listu z miejscowości Piaski do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 80 – Piaski.

 • 153 - Przysucha (143) 153 - Przysucha (143)

  1860 Królestwo Polskie, unikalny, przepiękna koszulka listu z Przysuchy do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem 1b za 10 kop.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 153 - Przysucha, o bardzo wysokim stopniu rzadkości 8 w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza.

 • 70 - Sokołów (140) 70 - Sokołów (140)

  1863 Królestwo Polskie, ładna koszulka-obwoluta listu z Sokołowa do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o ciemnych odcieniach, to wzorcowy przykład znaczka z II-go nakładu z pierwszej połowy 1860 z charakterystyczną siecią drobnych białych punkcików na czerwonej tarczy.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 70 – Sokołów

 • 70 - Sokołów (141) 70 - Sokołów (141)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Sokołowa do Warszawy.
  Znaczek unieważniono brązowoczerwonym, częściej spotykanym, stemplem numerowym Sokołów z cyfrą 70 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 1 punkt.

 • 12 - Grójec (139) 12 - Grójec (139)

  1860 Królestwo Polskie, kompletna koszulka listu z Grójca do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 12 – Grójec, mimo niezbyt wysokiego stopnia rzadkości 2.

 • 180 - Bełchatów (146) 180 - Bełchatów (146)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka,  wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1as, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono polskim stemplem numerowym Bełchatów z cyfrą 180 w czterech okręgach, na niekompletnej obwolucie listu, nadanego 07.10.1863 roku (wg kalendarza gregoriańskiego) do Warszawy, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 241 - Włocławek (138) 241 - Włocławek (138)

  1860 Królestwo Polskie, kompletna koszulka listu z Włocławka do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach 1bc(u) błękitu pruskiego i różowym o bardzo ciemnych odcieniach, z dużym prawdopodobieństwem na cienkim prześwitującym papierze.

 • 265 - Szreńsk (137) 265 - Szreńsk (137)
 • 199 - Łask (136) 199 - Łask (136)
 • 73 - Lublin (129) 73 - Lublin (129)
 • 63 - Parczew (132) 63 - Parczew (132)

  1860 Królestwo Polskie, PARCZEW - NIEKATALOGOWANY ODCIEŃ ZNACZKA; list z Parczewa do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym w niekatalogowanych ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 63 - Parczew.

 • 1 - Warszawa (135) 1 - Warszawa (135)
 • 112 - Ostrowiec (130) 112 - Ostrowiec (130)
 • 247 - Lipno (131) 247 - Lipno (131)

  1863 Królestwo Polskie, LIPNO; koszulka listu z Lipna do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym, na cienkim prześwitującym papierze 0,060-0,065 mm; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno.

 • 205 - Wieluń (124) 205 - Wieluń (124)

  1863 Królestwo Polskie kompletny list z Wielunia do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o jasnych odcieniach. Zarówno klisza niebieska, jak i czerwona bez większych uszkodzeń.
  Znaczek unieważniono mocno zatłuszczonym polskim kasownikiem numerowym 205 – Wieluń.

 • 253 - Płock (125) 253 - Płock (125)
 • 158 - Częstochowa (120) 158 - Częstochowa (120)

  1863 Królestwo Polskie, zachowany w świetnym stanie kolmpetny list z Częstochowy do Warszawy.
  Opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. W kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 158 – Częstochowa o stopniu rzadkości 4 w dziesięciopunktoswej skali M.A.Bojanowicza.

 • 194 - Sieradz (119) 194 - Sieradz (119)

     Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym Sieradz z cyfrą 194 w czterech okręgach na ładnej kopercie listu do Moskwy w Rosji w 3 stopniu w dziesięciostopniowej skali wartości M.A.Bojanowicza.

 • 297 - Złotorya (118) 297 - Złotorya (118)

  1863 Królestwo Polskie, koszulka listu ze Złotoryi do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. W kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 297 – Złotorya

 • DP - Dworzec Praga (116) DP - Dworzec Praga (116)

  Obwoluta listu z Warszawy do Petersburga z znaczkiem Polska nr 1 w odcieniach jasnych z kasownikiem DP - Dworzec Praga oraz czarnym stemplem Kolejowym Ekspedycji Pocztowej Dworca Praga , całość zachowana w dobrym stanie.

 • 229 - Dąbie (96) 229 - Dąbie (96)

  1860 Królestwo Polskie, zachowana w pięknym stanie koperta pilnego listu z Dąbia do Kalisza.
  List opłacono pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach na cienkim prześwitującym papierze.
  Znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 229 – Dąbie.

 • 180 - Bełchatów (113) 180 - Bełchatów (113)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka,  wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono polskim stemplem numerowym Bełchatów z cyfrą 180 w czterech okręgach, na wycinku z frontu obwoluty listu do Warszawy, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 282 - Kibarty (112) 282 - Kibarty (112)
 • 76 - Nowo Aleksandrya (110) 76 - Nowo Aleksandrya (110)

  1860 Królestwo Polskie, NOWO ALEXANDRYA - PUŁAWY, list wysłany 13/10 do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 76 - Nowo Alexandrya.

 • 205 - Wieluń (104) 205 - Wieluń (104)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono polskim stemplem numerowym Wieluń z cyfrą 205 w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu, wysłanego 21.08.1864 roku (wg kalendarza gregoriańskiego, zapis z tekstu listu) do Warszawy, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 85 - Hrubieszów (105) 85 - Hrubieszów (105)
 • 282 - Kibarty (102) 282 - Kibarty (102)
 • 258 - Raciąż (94) 258 - Raciąż (94)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze (około 0,06 mm) z prześwitującym (prawdopodobnie) rysunkiem, co odpowiada odmianie 1b(u), wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono stemplem numerowym Raciąż* z cyfrą 258 w czterech okręgach, na kopercie listu z Raciąża do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punków w dziesięciostopniowej skali.

 • 96 - Kazimierz Dolny nad Wisłą (97) 96 - Kazimierz Dolny nad Wisłą (97)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim (0,06 mm) papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym, co odpowiada odmianie 1b(u), wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 279 - Żarnów (89) 279 - Żarnów (89)
 • 50 - Ostrów (75) 50 - Ostrów (75)

  1860. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Ostrów Maz. z cyfrą 50 w czterech okręgach.

 • 247 - Lipno (74) 247 - Lipno (74)

  1860 Królestwo Polskie - Lipno. Koszulka listu wysłanego 12/11 do Warszawy.
  List opłacono pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, Fischer 1a.
  Unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno

 • 108 - Sandomierz (81) 108 - Sandomierz (81)

  1864 Królestwo Polskie - SANDOMIERZ, list do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i ciemnokarminowym - w niespotykanie intensywnym odcieniu, na cienkim, z dużą pewnością prześwitującym papierze - to końcowe fazy druku.

 • 172 - Zawiercie (78) 172 - Zawiercie (78)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem (rysunek prześwituje niemal przez koszulkę listu), co odpowiada odmianie 1bau, wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 1 - Warszawa (72) 1 - Warszawa (72)

     Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
     Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na zachowanej w świetnym stanie obwolucie kompletnego listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 1 punk w dziesięciostopniowej skali.

 • 168 - Myszków (71) 168 - Myszków (71)

  1861 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY.
  Kompletna koszulka listu wysłanego 18/4 do Warszawy. List opłacono powtórnie użytym pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowo-różowym o jasnych odcieniach, Fischer 1ab.

 • 1 - Warszawa (73) 1 - Warszawa (73)
 • 282 - Kibarty (70) 282 - Kibarty (70)
 • 1 - Warszawa (69) 1 - Warszawa (69)
 • 73 - Lublin (63) 73 - Lublin (63)

  1861 Królestwo Polskie, LUBLIN - USZKODZONA CZERWONA KLISZA; list z Lublina do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.

 • 193 - Błaszki (64) 193 - Błaszki (64)

  1860 Królestwo Polskie - BŁASZKI, list do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim (w zasadzie indigo) i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 193 - Błaszki o bardzo wysokim współczynniku rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza.

 • 1 - Warszawa (47) 1 - Warszawa (47)
 • 1 - Warszawa (49) 1 - Warszawa (49)
 • 153 - Przysucha (48) 153 - Przysucha (48)
 • 183 - Rokiciny (46) 183 - Rokiciny (46)

  List z treścią w języku niemieckim z znaczkiem Polska nr 1 w odcieniach ciemnych wg Katalogu Fischer oznaczony, jako 1b barwie ciemnoniebieskiej/karminowej, skasowany stemplem numerycznym 183 - Rokiciny w barwie czarnej, ponadto stempel typu III C Rokiciny - miejscownik w barwie czarnej z odręczną dopisaną datą 15/4 roku, 1861 co wynika z treści listu w bardzo dobrym stanie zachowania.

 • 295 - Soczewka (62) 295 - Soczewka (62)
 • 260 - Płońsk (44) 260 - Płońsk (44)

  1860 Królestwo Polskie - PŁOŃSK, list wysłany 27/11 do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o dość ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 260 - Płońsk.

 • 98 - Chomęciska (35) 98 - Chomęciska (35)

  1862 Królestwo Polskie - CHOMĘCISKA, list wysłany 13/7 do Godziszowa, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 98 - Chomęciska.

 • 191 - Kalisz (36) 191 - Kalisz (36)

  1860 Królestwo Polskie - FRAGMENT MARGINESU, list wysłany 7/11 z Kalisza do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o ciemnych odcieniach; cienki papier i czerwona klisza z białymi punktami na tarczy wskazują na drugi nakład; co niespotykane nad lewym górnym narożnikiem zachowany fragment marginesu lub międzypola; znane są tylko trzy listy opłacone znaczkami z pełnym międzypolem; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz.

 • 68 - Garwolin (30) 68 - Garwolin (30)
 • 49 - Wyszków (34) 49 - Wyszków (34)
 • 75 - Kurów (33) 75 - Kurów (33)
 • Poczta Miejska Warszawska (28) Poczta Miejska Warszawska (28)
 • 179 - Piotrków Tryb (32) 179 - Piotrków Tryb (32)
 • 241 - Włocławek (31) 241 - Włocławek (31)
 • DP - Dworzec Praga (27) DP - Dworzec Praga (27)
 • 100 - Tomaszów Lubelski (24) 100 - Tomaszów Lubelski (24)
 • 182 - Łódź (25) 182 - Łódź (25)
 • 224 - Turek (26) 224 - Turek (26)
 • 254 - Dobrzyń nad Wisłą (23) 254 - Dobrzyń nad Wisłą (23)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Dobrzyń n/Wisłą z cyfrą 254

 • 253 - Płock (22) 253 - Płock (22)
 • 1 - Warszawa (21) 1 - Warszawa (21)
 • 1 - Warszawa (19) 1 - Warszawa (19)

  1860 koszulka listu wysłanego 28/4 z Warszawy do Berdyczowa, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym Warszawy.

 • 179 - Piotrków Tryb (20) 179 - Piotrków Tryb (20)

  1860 Królestwo Polskie, list wysłany 1/2 z Piotrkowa do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym, o bardzo ciemnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 179 - Piotrków.

 • 182 - Łódź (18) 182 - Łódź (18)

  1860 Królestwo Polskie, list wysłany 21/10 z Łodzi do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym, o ciemnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź.

 • 1 - Warszawa (15) 1 - Warszawa (15)

  1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i wysłanego 24.01.1865 (wg kalendarza juliańskiego, a 05.02.1865 wg kalendarza gregoriańskiego) ambulansem pocztowym do St. Petersburga w Rosji

 • 1 - Warszawa (16) 1 - Warszawa (16)

  1863 list wysłanego 9/8 z Warszawy z firmy M.Bersonn do Petersburga, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym o odcieniach jasnych, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym Warszawy.

 • 241 - Włocławek (17) 241 - Włocławek (17)

  1862 Królestwo Polskie - koszulka listu, wysłanego 13/9 z Włocławka do Warszawy, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach - nakład z 1862 roku, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek.

 • 1 - Warszawa (11) 1 - Warszawa (11)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu, przez Brześć Litewski, Kobryń i Zapole do Iwacewicz w Rosji w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (14) 1 - Warszawa (14)

  1864 front listu (z fragmentem awersu) wysłanego 19.9.64 z Warszawy do Rosji opłaconego pierwszym polskim znaczkiem o odcieniach jasnych w kolorze jasnoniebieskim i czerwono karminowym, unieważnionym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie.

 • 191 - Kalisz (12) 191 - Kalisz (12)
 • 188 - Rawa Maz (13) 188 - Rawa Maz (13)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono kasownikiem numerowym Rawa Mazowiecka z cyfrą 188 w czterech okręgach, na kopercie listu wysłanego z Rawy Mazowieckiej do Piotrkowa Trybunalskiego, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (8) 1 - Warszawa (8)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskozielonym i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (9) 1 - Warszawa (9)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskozielonym i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Rylska w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (10) 1 - Warszawa (10)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielononiebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • DP - Dworzec Praga (7) DP - Dworzec Praga (7)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem Dworzec Praga w Warszawie z literami DP w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu do Białegostoku w Rosji, w nieokreślonym stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (3) 1 - Warszawa (3)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie z listu, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (5) 1 - Warszawa (5)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i ciemno różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie listu do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (2) 1 - Warszawa (2)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bcs, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na niekompletnej obwolucie z listu, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (326) 1 - Warszawa (326)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielononiebieskim i matoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
  List nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym klasy I Warszawa, do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, 11.07.1863 roku.

 • 1 - Warszawa (327) 1 - Warszawa (327)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bb, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu do Moskwy w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 138 - Radom (328) 138 - Radom (328)
 • 191 - Kalisz (331) 191 - Kalisz (331)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek na kopercie listy unieważniono stemplem numerowym Kalisz z cyfrą 191 w czterech współśrodkowych okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (333) 1 - Warszawa (333)
 • 119 - Koszyce (334) 119 - Koszyce (334)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bc, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Koszyce z cyfrą 119 w czterech okręgach, na kopercie kompletnego listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 10 punktów w dziesięciostopniowej skali.