Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 140 - Białobrzegi (211)

Awers listu 140 - Białobrzegi (211)

1860 Królestwo Polskie, ładna koperta listu z Trębaczewa, nadana w Białobrzegach do Niemiji, opłacona pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowym 1ad.

Znaczek czytelnie unieważniono polskim kasownikiem numerowym 140 – Białobrzegi, na liście określony przez M.A.Bojanowicza jako RR – bardzo rzadki, 2 znane przykłady. W prawym górnym narożniku polski brunatny miejscownik nadawczy BIAŁOBRZEGI z ręcznie wpisaną datą 24/9.

Koperta listu rozcięta na dwóch brzegach, zachowała się w bardzo ładnym stanie wraz z nienaruszoną pieczęcią lakową na odwrocie.

Znaczek zachował się w pięknym stanie, jest ładnie centrowany, ma czyste żywe barwy, klarowny druk bez uszkodzeń żadnej z klisz, ładną perforację oraz jest czysto i czytelnie skasowany.

Co bardzo ciekawe list zaadresowany do Niemiji przez Mohylew nie posiada typowego dla tej destynacji rosyjskiego ramkowego stempla tranzytowego МОГИ.ПОД (Mohylów Podolski nad Dniestrem). List ma świetne pochodzenie ex-Kirchner, potem ex-Faberge. W 1940 roku sprzedany na aukcji jego słynnej kolekcji u H. Harmera w Londynie. Udało mi się ustalić, że drugi wspomniany list z Białobrzegów znajdował się w kolekcji W.Rachmanowa.

Pozycja arcyciekawa i bardzo rzadka, świetnie się łączy z listem atestowanym przez Pana L.Schmutza.
Razem mogą stworzyć piękną kartę wystawową.
Fotoatest ekspert AIEP Z.Mikulski.

LIST: koperta listu z Białobrzegu do wsi Niemiji koło Mohylewa nad Dniestrem
Kasownik numerowy: polski, czarny, czteroobrączkowy z cyframi - 140 w środku
Datownik nadawczy: brak
Miejscownik nadawczy: po prawej stronie brązowoszary, polskojęzyczny, prostokątny miejscownik nadawczy BIAŁOBRZEGI z ręcznie dopisaną datą 24/9
Kasownik tranzytowy: brak
Datownik odbiorczy: nie znany
Godzinnik nadejścia: brak
Data nadania: 24.09.1863 wg kal. gregoriańskiego
Data nadejścia: nie znana
Tekst listu: brak
Pochodzenie: z kolekcji Agara Romanowicza Kirchnera, z kolekcji Agatona Faberge, sprzedany w 1940 roku na aukcji u Henry Harmera w Londynie
Atest: Zbigniew Mikulski nr 8533/93 z 10.11.1993 roku
Ocena: list i znaczek pod każdym względem prawdziwy, znane i zidentyfikowane tylko dwa takie listy (RR)
Gwarancja: brak
Sygnatura: brak
Renowacja: nie stwierdzono
Podwójne użycie: nie stwierdzono
Uszkodzenia: brak
Pieczęć lakowa: zachowana w całości i z czytelnym stemplem

Rewers listu 140 - Białobrzegi (211)

Rewers listu 140 - Białobrzegi (211)

Znaczek 140 - Białobrzegi (211)

Znaczek 140 - Białobrzegi (211)
ZNACZEK Fischer 1ad w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowym o jasnych odcieniach
Stopień rzadkości 6 w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza
Klisza niebieska bez wad i uszkodzeń
Klisza czerwona po trzy rzędy kropek - góra i dół, bez wad i uszkodzeń
Perforacja prawidłowa pełna
Centrowanie prawidłowe i idealne, można powiedzieć wzorcowe
Ząbkowanie pełne bez ubytków
Uszkodzenia brak
Pochodzenie z kolekcji Agara Romanowicza Kirchnera, z kolekcji Agatona Faberge, sprzedany w 1940 roku na aukcji u Henry Harmera w Londynie
Atest Zbigniew Mikulski nr 8533/93 z 10.11.1993 roku
Ocena list i znaczek pod każdym względem prawdziwy
Gwarancja brak
Sygnatura brak
Nakład nakład z 1863
Rodzaj papieru brak informacji
Pozycja arkusza nieznana
140 - Białobrzegi (211) 1a miejscownik nadawczy z koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a miejscownik nadawczy z koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a pieczęć lakowa z koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a pieczęć lakowa z koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a atest koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a atest koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a znaczek-k.n.+cz. z opisem z koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a znaczek-k.n.+cz. z opisem z koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a awers i rewers po renowacji koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
140 - Białobrzegi (211) 1a awers i rewers po renowacji koperty listu do Mohylewa nad Dniestrem do wsi Niemiji, pkt.6B(RR)
Wstecz