Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 234 - Gąbin (240)

Awers listu 234 - Gąbin (240)

1862-3 Królestwo Polskie - GĄBIN; koszulka listu z Gąbina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 234 - Gąbin w małej ekspedycji pocztowej na bocznym trakcie z Gostynia, wysoki 5 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; po lewej ramkowy stempel nadawczy GOMBIN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 25/6; na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z datą 26.6 i mały godzinnik 8/P; znaczek ma niewielką usterkę druku w postaci niedodruku górnej prawej 10-tki; co ciekawe w Gąbinie nadano najwcześniejszy - 4.I.1860 roku, znany list opłacony polską jedynką; pięknie zachowany znaczek i ładna koszulka z bardzo wyraźnymi odbitkami wszystkich stempli; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

Rewers listu 234 - Gąbin (240)

Rewers listu 234 - Gąbin (240)

Znaczek 234 - Gąbin (240)

Znaczek 234 - Gąbin (240)
234 - Gąbin (240) 1ac miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac atest obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
234 - Gąbin (240) 1ac atest obwoluty listu do Warszawy, pkt.5B
Wstecz