Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 57 - Terespol (193)

Awers listu 57 - Terespol (193)

57 Terespol, list z Terespola do Zypli, Zyple były na terenie Królestwa Polskiego, między Mariampolem, a Szakami. Obecnie terytorium Litwy.
Brak stempli odbiorczych. Gdyby list szedł na Litwę też nie byłoby stempli granicznych, ale mogłyby być odbiorcze, bo w Rosji był obowiązek ich używania. W Królestwie Polskim stemple odbiorcze występują na listach do Warszawy, często z godzinnikiem, bo kontrolowano czas doręczenia. W innych miejscowościach stemple odbiorcze występują sporadycznie.

Rewers listu 57 - Terespol (193)

Rewers listu 57 - Terespol (193)

Znaczek 57 - Terespol (193)

Znaczek 57 - Terespol (193)
57 - Terespol (193) 1b miejscownik nadawczy z kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b miejscownik nadawczy z kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b gwarancja Zbigniew Korszeń PZF z kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b gwarancja Zbigniew Korszeń PZF z kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b pieczęć lakowa z kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b pieczęć lakowa z kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b tekst kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b tekst kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b atesty kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b atesty kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B
57 - Terespol (193) 1b awers i rewers po renowacji kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B.
57 - Terespol (193) 1b awers i rewers po renowacji kompletnego listu do Zyple na terenie KP, a obecnie na Litwie, pkt.8B.
Wstecz