Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 76 - Nowo Aleksandrya (110)

Awers listu 76 - Nowo Aleksandrya (110)

1860 Królestwo Polskie, NOWO ALEXANDRYA - PUŁAWY, list wysłany 13/10 do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 76 - Nowo Alexandrya, co ciekawe bo spotykanym także w kolorze czerwonym; obok dwujęzyczny miejscownik nadawczy typu VIIIB z ręcznie wpisaną datą nadania; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa z 14/10 typu IIIC i mały godzinnik odbiorczy 8/P; odbitki obu klisz bez widocznych uszkodzeń; całość znaczek i koperta zachowane w dobrym stanie; walor z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po lewej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Rewers listu 76 - Nowo Aleksandrya (110)

Rewers listu 76 - Nowo Aleksandrya (110)

Znaczek 76 - Nowo Aleksandrya (110)

Znaczek 76 - Nowo Aleksandrya (110)
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab miejscownik nadawczy z koperty listu do Warszawy, pkt.3B
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab miejscownik nadawczy z koperty listu do Warszawy, pkt.3B
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab sygnatura Włodzimierz Rachmanow z koperty listu do Warszawy, pkt.3B
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab sygnatura Włodzimierz Rachmanow z koperty listu do Warszawy, pkt.3B
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab datownik i godzinnik odbiorczy z koperty listu do Warszawy, pkt.3B
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab datownik i godzinnik odbiorczy z koperty listu do Warszawy, pkt.3B
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab atest koperty listu do Warszawy, pkt.3B
76 - Nowo Aleksandrya (110) 1ab atest koperty listu do Warszawy, pkt.3B
Wstecz