Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 77 - Moszczanka (222)

Awers listu 77 - Moszczanka (222)

Królestwo Polskie Pierwszy polski znaczek pocztowy w rzadkiej barwie: błękit pruski / karminowa 1 bc na damskiej kopercie przesłanej z Moszczanki do Rybczewic koło Lublina z bardzo rzadkim kasownikiem numerowym 77.
List adresowany jest do Mademoiselle Pauliny Schneider i Madame de Rembielinskiej.
Koperta jest małego formatu tzw. damska. Tego typu koperty ze znaczkiem Polska I są rzadko spotykane.
Znaczek wydrukowany jest w rzadkiej barwie - błękit pruski / karminowa.
Znaczek unieważniony jest bardzo rzadkim kasownikiem numerowym 77 - Moszczanka. Kasownik ten otrzymał 8 punktów w dziesięciopunktowej skali rzadkości kasowników na Polskiej Jedynce Mirosława Bojanowicza.
Znaczki z kasownikiem numerowym 77 znane są jedynie z kilkunastu egzemplarzy luzem oraz z tylko z tej jednej oferowanej całości pocztowej.
Koperta pochodzi ze znakomitej kolekcji Włodzimierza Rachmanowa - w prawym dolnym rogu koperty znajduje się jego sygnatura własnościowa w postaci splecionych liter WR.
Atestowana koperta i znaczek są w bardzo dobrym stanie zachowania.
Połączenie rzadkiej barwy znaczka 1 bc z rzadkim formatem listu: koperta typu damskiego i bardzo rzadkim kasownikiem numerowym 77 stanowi o skali i stopniu rzadkości oferowanej całości pocztowej.
Kolorowy fotoatest Z.Korszeń.

Rewers listu 77 - Moszczanka (222)

Rewers listu 77 - Moszczanka (222)

Znaczek 77 - Moszczanka (222)

Znaczek 77 - Moszczanka (222)
77 - Moszczanka (222) 1bc miejscownik nadawczy z koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc miejscownik nadawczy z koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc sygnatura Włodzimierz Rachmanow z koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc sygnatura Włodzimierz Rachmanow z koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc atest koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc atest koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc znaczek-k.n.+cz. z opisem z koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc znaczek-k.n.+cz. z opisem z koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc awers i rewers po renowacji koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
77 - Moszczanka (222) 1bc awers i rewers po renowacji koperty listu do Rybczewic, typ koperty sekretnik, pkt.8B
Wstecz