Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 1 - Warszawa (318)

Awers listu 1 - Warszawa (318)

1861. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Pozioma parka znaczków w kolorach jasnoniebieskim i czerwono karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
Znaczki unieważniono stemplem numerowym Głównego Urzędu Pocztowego Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie dwułutowego listu, do St. Petersburga w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
List adresowany do Dyrektora Kolei Petersburskiej J.E.Günzburga w St. Petersburgu, a nadany 23.04.1861 roku, wg kalendarza juliańskiego, przez firmę Leopolda Kronenberga LEOPOLD KRONENBERG VARSOVIE.
Na awersie, pod znaczkami, znajduje się rosyjskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik nadawczy ВАРШАВА z datą nadania 23/4, tzw. grażdanka, data wg kalendarza juliańskiego, typ XIA, o Ø 25mm, wg Polskie Znaki Pocztowe tom I str. 77 i 85, nr bieżący 398r, Warszawa z 1960.
Z lewej u góry kaszetka nadawcy.
Znaczki o pięknych intensywnych kolorach, piękny stan zachowania i wyjątkowo dobra prezencja.
Lewy ma błąd BN niekatalogowany, klisza niebieska ma uszkodzone lewe ramki i jest to początkowa faza błędu z 81 pozycji w arkuszu.
Znaczek ma:
- lewa ramka zewnętrzna cieńsza i poszarpana na całej swej długości, a w górnej części zanikająca,
- wewnętrzna lewa ramka popękana, szczególnie w jej górnej i dolnej części,
- lewy górny narożnik wraz z nominałem w początkowym stopniu niedodruku,
- lewy dolny narożnik lewostronnie niewidoczny z zniekształconym nominałem.
Lewy znaczek ma uszkodzenie, obcięte dolne ząbkowanie, aż do całkowitego zaniku lewostronnego dolnej perforacji. Brak całkowity trzech, pięć ząbków jest krótszych.
Prawy byłby wtedy z pozycji 82 arkusza, bez ubytków, wad i z pełną perforacją.
Na rewersie rosyjskojęzyczny, okrągły, czarny, dwuobrączkowy datownik odbiorczy С.ПЕТЕРБУРТЪ 27 AПР. 1861 III ЧАСА z datą wg kalendarza juliańskiego, 27.04.1861 roku.
Po środku pozostałości po pieczęci lakowej, najprawdopodobniej firmy LEOPOLD KRONENBERG z Warszawy.
Obwoluta listu w bardzo dobrym stanie pomimo pionowego zagięcia, przebiegającego przez dolne ząbkowanie obu znaczków. Całość pocztowa o wspaniałej prezencji.

Fotoatest eksperta PZF Lesław Schmutz.
Z atestu:
List opłacony dwoma pierwszymi polskimi znaczkami, w parce poziomej, jest prawdziwą całością pocztową.
Lewy znaczek parki ma przycięte ząbki z lewej strony na dolnym brzegu, stan zachowania prawego jest bez zarzutu.

Rewers listu 1 - Warszawa (318)

Rewers listu 1 - Warszawa (318)

Znaczek 1 - Warszawa (318)

Znaczek 1 - Warszawa (318)
1 - Warszawa (318) 1a datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
1 - Warszawa (318) 1a datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
1 - Warszawa (318) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
1 - Warszawa (318) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
1 - Warszawa (318) 1a datownik odbiorczy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
1 - Warszawa (318) 1a datownik odbiorczy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
1 - Warszawa (318) 1a atest (L.Schmutz) obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
1 - Warszawa (318) 1a atest (L.Schmutz) obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji, poz. 81 i 82, pkt.1B
Wstecz