Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 109 - Staszów (309)

Awers listu 109 - Staszów (309)

1860-1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ad, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu ze Staszowa do Warszawy, unieważniono w ekspedycji pocztowej na trakcie z Opatowa do Michałowic.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Staszów z cyfrą 109 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 7 punktów w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.
List adresowano do mecenasa Edwarda Grabowskiego w Warszawie.
Na awersie na dole jednowierszowy, czarny miejscownik nadawczy STASZOW typu IIA, wg Polskie Znaki Pocztowe tom I z 1960 str. 37, nr bieżący 351a z ręcznie wpisaną datą 23/7.
Znaczek ma bardzo żywe barwy, żadna z klisz nie wykazuje większych usterek.
Na rewersie koperty okrągły, czerwony datownik odbiorczy WARSZAWA, typ IIIC, wg Polskie Znaki Pocztowe tom I z 1960, str. 77, nr bieżący 398t, o Ø 22mm, z datą 25/7 i mały okrągły godzinnik 9/R, dziewiąta rano.
Oraz wspaniale zachowana pieczęć herbowa Potockich - Pilawa, nazywana półtrzeciakrzyżem, z łacińską sentencją: SCUTUM OPPONEBAT SCUTIS - Tarcza Przeciw Tarczom, która była dewizą ich rodu.
Koperta ma wspaniałe pochodzenie, była własnością słynnej Firmy Filatelistycznej założonej w 1898 roku przez Kurta Maiera w Berlinie - jej stempelek identyfikacyjny na odwrocie. Kolejnymi właścicielami byli dr. James Mazepa, a później dr. Edward Kossoy.
Koperta listu zachowała się w wspaniałym wręcz idealnym stanie, bez żadnych załamań, zagnieceń, przetarć, czy przebarwień, z czytelnymi i wyraźnymi ostemplowaniami i co niesamowicie ciekawe pełną i czytelną pieczęcią lakową Potockich.

Fotoatest eksperta AIEP Zbigniew Mikulski
Z atestu:
Ist echt in allen Einzelheiten,
Jest prawdziwe w każdym szczególe,
Der Marke und des Umschlages ist einwandfrei und aussergewöhnlich schön,
Znaczek i koperta są autentyczne i wyjątkowo piękne,
Briefe mit Polen Nr.1 in dieser Qualität kommen sehr seltem vor,
Listy z polską nr. 1 takiej, jakości są bardzo rzadkie,
Jak widać same superlatywy.

Rewers listu 109 - Staszów (309)

Rewers listu 109 - Staszów (309)

Znaczek 109 - Staszów (309)

Znaczek 109 - Staszów (309)
109 - Staszów (309) 1ad miejscownik nadawczy z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad miejscownik nadawczy z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad sygnatura M.Kurt Maier z Berlina z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad sygnatura M.Kurt Maier z Berlina z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad datownik i godzinnik odbiorczy z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad datownik i godzinnik odbiorczy z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad rewers koperty listu z otwartym skrzydłem do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad rewers koperty listu z otwartym skrzydłem do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad pieczęć lakowa z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad pieczęć lakowa z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) herb Potockich - Pilawa, wzorzec dla pieczęci z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) herb Potockich - Pilawa, wzorzec dla pieczęci z koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad atest koperty listu do Warszawy, pkt.7B
109 - Staszów (309) 1ad atest koperty listu do Warszawy, pkt.7B
Wstecz