Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 14 - kasownik ambulansowy (317)

Awers listu 14 - kasownik ambulansowy (317)

1862. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Pozioma parka znaczków za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I na obwolucie listu z Wierzbołowa do St. Petersburga w Rosji.
Znaczki unieważniono w rosyjskim ambulansie, sześciokątnym, sześciobocznym, heksagonie złożonym z kropek, rosyjskim kasownikiem kolejowym z liczbą 14 w środku, na obwolucie listu z Wierzbołowa.
List adresowany do Dyrektora Kolei Petersburskiej J.E.Günzburga w St. Petersburgu, nadano 18.08.1862 wg kalendarza juliańskiego.
Na awersie parka znaczków o centrowaniu wzajemnym klisz prawie idealnym, jak i klisz w stosunku do perforacji.
Piękny stan zachowania i wyjątkowo dobra prezencja.
Numery rosyjskich kasowników ambulansowych 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów (po stronie Prus Werballen) – Kowno (po stronie Rosji Kowno), mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden.
Dotąd znane są nieliczne listy ze znaczkami unieważnionymi kasownikami 12, 14, 15 lub 16, znaczka na liście z kasownikiem 13 do tej pory nie zidentyfikowano. Natomiast wszystkie pięć występują luzem, w tym i 13-tka, którą zidentyfikowano nie tak dawno, ale to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego.
Najwcześniejszy znany list z tej linii kolejowej (wagon nr 2) pochodzi z maja 1862 roku, ten jest drugi z kolei i co bardzo istotne mamy tu do czynienia z poziomą parką, jest to jedyny taki zidentyfikowany list.
W lewym dolnym rogu gwarancja własnościowa Mirosława Bojanowicza.
Na rewersie obwoluty, po środku, jednoobrączkowy, rosyjski datownik nadawczy, ambulansowy, wagonu pocztowego nr. 3  С.П.Б. ВАРШАВСК. Ж. Д. ПОЧТ.ВАГ. No 3 18. АВГ.1862, odmiana typu I, bez cyfry kodowej z datą wg kalendarza juliańskiego.
Obok datownika nadawczego, rewers posiada dodatkowo ostemplowanie pieczęcią firmą, popularnie zwana kaszetką, firmy A. FEINBREG & ROSA WERBALLEN I/POLEN, tak, więc list z tymi znaczkami musiał być nadany, wrzucony do skrzynki pocztowej na wagonie, w ambulansie pocztowym w czasie postoju w Kibartach.
W prawym dolnym rogu gwarancja własnościowa Mirosława Bojanowicza i gwarancja niemieckiego eksperta BPP Stefana Petriuka.
Obwoluta listu w dobrym stanie pomimo ubytków na odwrocie. Całość pocztowa o wspaniałej prezencji.

Fotoatest eksperta AIEP Zbigniew Mikulski.
Z atestu:
EKSPERTYZA:
Jestem opinii, że przedstawiony tutaj list jest prawdziwy w każdym detalu.
STAN:
Znaczki są bez wad. Są bardzo czytelnie i ładnie skasowane.

Fotoatest firmowy Firma Filatelistyczna Michał Jankowski
Z atestu:
Mimo znanego od lat niewielkiego uszkodzenia górnej perforacji znaczki zachowały się w doskonałym stanie. Mają czyste żywe barwy i są, co rzadkie, bardzo czytelnie skasowane.

Rewers listu 14 - kasownik ambulansowy (317)

Rewers listu 14 - kasownik ambulansowy (317)

Znaczek 14 - kasownik ambulansowy (317)

Znaczek 14 - kasownik ambulansowy (317)
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a sygnatura z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a sygnatura z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a gwarancja z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a gwarancja z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a zapis ołówkowy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a zapis ołówkowy z obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a atest (Z.Mikulski) obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a atest (Z.Mikulski) obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a atest (M.Jankowski) obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
14 - kasownik ambulansowy (317) 1a atest (M.Jankowski) obwoluty dwułutowego listu, parka znaczków, do St. Petersburga do Rosji
Wstecz