Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 21 - Preny (277)

Awers listu 21 - Preny (277)

1860-61. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze, prawdopodobnie prześwitującym, co odpowiada odmianie 1b(u), wg katalogu PZP Fischer tom I, na kompletnej kopercie listu z Pren do Wilna w Rosji, a obecnie Litwa.

Znaczek unieważniono stemplem numerowym Pren z cyfrą 21 w czterech okręgach, w małej ekspedycji pocztowej na bocznym trakcie z Wejwer.

Najwyższy stopień rzadkości według M.A.Bojanowicza 10 punktów.

Urząd pocztowy w Prenach czasowo współpracujący z rosyjskim w Kownie (nie jak opisywał M.A.Bojanowicz w swojej monografii – zamknięty) w pierwszej połowie 1863 roku, przeniesiono 31.05.1863 roku do Mariampola.

Miejscownik nadawczy Preny jednowierszowy, polskojęzyczny, typ IIA wg Polskie Znaki Pocztowe tom I z 1960 str. 40, nr bieżący 279a, z ręcznie dopisaną datą nadania według kalendarza juliańskiego 21/8 i gregoriańskiego 2/9.

Na odwrocie okrągły, dwuobrączkowy odbiorczy datownik rosyjski z Wilna, ПОЛУЧЕНО / ВЪ ВИЛЬН 1б / УТРОМ АВГУ 24 (ODEBRANO / W WILNIE 1b / RANO 24 SIERPNIA).

Jest to, najprawdopodobniej jedyny zachowany list z Pren, nie było takiego w największych zbiorach M.A.Bojanowicza i W.Rachmanowa.

List ten natomiast był w kolekcjach S.Dolińskiego, J.Sikorskiego i K.Trokenheima.

Stan całości wspaniały i idealny. Centrowanie wzajemne klisz jak i w stosunku do perforacji prawie idealne. Znaczek w bardzo dobrym stanie, koperta lekko przybrudzona, ale o dobrej prezencji, unikalna pozycja.

 

Gwarancja Lesław Schmutz.

Rewers listu 21 - Preny (277)

Rewers listu 21 - Preny (277)

Znaczek 21 - Preny (277)

Znaczek 21 - Preny (277)
21 - Preny (277) 1b(u) miejscownik nadawczy z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) miejscownik nadawczy z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) datownik odbiorczy z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) datownik odbiorczy z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) gwarancja z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) gwarancja z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) pieczęć lakowa z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) pieczęć lakowa z koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) atest (M.Jankowski) koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) atest (M.Jankowski) koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) awers i rewers po renowacji koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
21 - Preny (277) 1b(u) awers i rewers po renowacji koperty listu do Wilna w Rosji, pkt.10B
Wstecz