Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 61 - Międzyrzec (299)

Awers listu 61 - Międzyrzec (299)

1864. Pierwszy polski znaczek pocztowy, Polska Jedynka nr 1, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzecza do Warszawy.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.
List adresowany do Dawida Maliniaka właściciela firmy Handel Kolonialny w Warszawie.
Na awersie po prawej stronie, u góry, okrągły, dwuobrączkowy, polskojęzyczny miejscownik nadawczy MIĘDZYRZEC, typu VA, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 48 i 65, nr bieżący 206d, o Ø 27mm, Warszawa z 1960, z ręcznie wpisaną datą 27/11, używany w Międzyrzeczu od 1964 roku, bardzo rzadki, szczególnie na listach opłaconych Polską nr 1.
Co ciekawe nie ma podobnego stempla nadawczego w żadnej innej miejscowości? W handlu niespotykany i z obu tych powodów fałszowany, nieudolnie zresztą, najczęściej na wycinkach.
W prawym dolnym rogu sygnatura właścicielska Włodzimierza Rachmanowa, splecione litery WR.
Znaczek zachował się w pięknym stanie. Klisze są ładnie centrowane względem siebie i nie mają większych usterek. Znaczek ma ładne ząbkowanie i został czysto i czytelnie unieważniony.
Na rewersie polskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik odbiorczy WARSZAWA z datą nadejścia 29/11, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 22mm, wg Polskie Znaki Pocztowe tom I str. 77, nr bieżący 398t, Warszawa z 1960 oraz godzinnik 8/R, ósma rano.
Obwoluta listu pomimo podwójnego, poziomego i pionowego załamania oraz naddarcia na rewersie prezentuje się bardzo dobrze jest czysta bez przetarć i uszkodzeń. Całość stanowi piękny okaz kolekcjonerski.  

Fotoatest ekspert AIEP Krzysztof Ceremuga.
Z atestu:
Ekspertizing:
Genuine in all respects, correctly franked. Rare & unusual type of town postmark.
Condition:
Overall very fine condition.

Ekspertyza:
Prawdziwy we wszystkich aspektach, prawidłowo opłacony. Rzadki i nietypowy stempel nadawczy.
Stan:
Ogólnie w bardzo dobrym stanie.

Rewers listu 61 - Międzyrzec (299)

Rewers listu 61 - Międzyrzec (299)

Znaczek 61 - Międzyrzec (299)

Znaczek 61 - Międzyrzec (299)
61 - Międzyrzec (299) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a sygnatura Włodzimierza Rachmanowa z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a sygnatura Włodzimierza Rachmanowa z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a atest obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
61 - Międzyrzec (299) 1a atest obwoluty listu do Warszawy, miejscownik polskojęzyczny okrągły, pkt.3B
Wstecz