Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 73 - Lublin (293)

Awers listu 73 - Lublin (293)

1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Lublina do Warszawy.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Lublin z cyfrą 73 (znane i zidentyfikowane tylko małe cyfry) w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
List adresowano, adresat nieznany, wycięty z awersu obwoluty listu.
Na awersie po prawej stronie, przy znaczku, odbity częściowo na znaczku, znajduje się jednoobrączkowy, polskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik nadawczy LUBLIN z datą nadania 12/8, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 19mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 46 i 62, nr bieżący 168f, Warszawa z 1960. Takie podwójne przypadkowe unieważnienie znaczka kasownikiem numerowym i datownikiem spotyka się wtedy, gdy znaczek zamiast być naklejony z lewej strony jest po prawej stronie. Odruchowo pracownik urzędu pocztowego datownik postawił z prawej strony stemplując go na znaczku.
Mały datownik o Ø 19mm rzadziej spotykany od większego, stosowanego od końca 1863 roku o Ø 24mm.    
Znaczek użyty podwójnie, fałszerstwo na szkodę poczty, pod spodem słabo odbity stempel numerowy Tomaszowa Mazowieckiego z cyfrą 100 w czterech okręgach.
Na rewersie po prawej stronie, znajduje się jednoobrączkowy, polskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik odbiorczy WARSZAWA z datą nadejścia 13/8, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 22mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 77, nr bieżący 398t, Warszawa z 1960 oraz mały, czerwony, kwadratowy godzinnik 3/P, trzecia po południu.

Obwoluta uszkodzona przez wycięcie imienia i nazwiska adresata oraz pieczęci.
Podłużne załamania w górnej i środkowej części obwoluty.
Dzięki zapisom odbiorcy, na obwolucie listu, można określić, że nadawcą listu był hrabia Bełczykiewicz z Lublina, a czas nadania listu na 12.08.1863 roku wg kalendarza gregoriańskiego.
Ciekawy walor, a mimo uszkodzenia jest w dobrej prezencji.

Rewers listu 73 - Lublin (293)

Rewers listu 73 - Lublin (293)

Znaczek 73 - Lublin (293)

Znaczek 73 - Lublin (293)
73 - Lublin (293) 1a datownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, kasowanie datownikiem, pkt.1B
73 - Lublin (293) 1a datownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, kasowanie datownikiem, pkt.1B
73 - Lublin (293) 1a datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, kasowanie datownikiem, pkt.1B
73 - Lublin (293) 1a datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, kasowanie datownikiem, pkt.1B
73 - Lublin (293) 1a potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, kasowanie datownikiem, pkt.1B
73 - Lublin (293) 1a potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, kasowanie datownikiem, pkt.1B
Wstecz