Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 210 - Sochaczew (304)

Awers listu 210 - Sochaczew (304)

1860-65. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek za 10 kop. w kolorach błękit pruski i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Sochaczew z cyfrą 210 w czterech okręgach, na obwolucie listu z Sochaczewa do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.
List adresowano do Ambasady Cesarsko-Austryjackiej w Warszawie.
Na awersie, po prawej u góry, miejscownik nadawczy, jednowierszowy, polskojęzyczny, ramkowy typ IIB wg Polskie Znaki Pocztowe tom I z 1960 str. 43, nr bieżący 341c (odmiana czarna większa o wymiarach 50x8 mm), z ręcznie dopisaną datą nadania według kalendarza gregoriańskiego 3/2.
Po prawej na dole sygnatura własnościowa Włodzimierza Rachmanowa, splecione litery WR.
Znaczek w bardzo dobrym stanie z pełnymi i wyraźnie odbitymi kliszami z lekko przesuniętą w lewo perforacją. Klisza czerwona przesunięta lekko do góry i w lewo. Ostemplowanie bardzo wyraźne.
Na rewersie zachował się mały fragment okrągłego, czerwonego datownika odbiorczego WARSZAWA, typ IIIC wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I z 1960, str. 77, nr bieżący 398t, o Ø 22mm, oraz mały kwadratowy godzinnik 3/P. List dotarł do urzędu i został przekazany listonoszowi o trzeciej po południu.
Obwoluta lekko przybrudzona tuszem i odciśniętymi stemplami z listów nad i pod nim ułożonych, ale o dobrej prezencji, poszukiwana pozycja.

Fotoatest eksperta PZF Lesław Schmutz.
Z atestu:
Atestowany list jest w dobrym stanie, a znaczek nie budzi zastrzeżeń.

Rewers listu 210 - Sochaczew (304)

Rewers listu 210 - Sochaczew (304)

Znaczek 210 - Sochaczew (304)

Znaczek 210 - Sochaczew (304)
210 - Sochaczew (304) 1ab miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab datownik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab datownik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab atest (L.Schmutz) obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
210 - Sochaczew (304) 1ab atest (L.Schmutz) obwoluty listu do Warszawy, pkt.7B
Wstecz