Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 229 - Dąbie (265)

Awers listu 229 - Dąbie (265)

1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Dwa znaczki w parce poziomej w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, wydrukowane na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, co odpowiada odmianie Fi. 1bbu, wg katalogu PZP Fischer tom I, unieważnione na kopercie listu z Dąbia do Piotrkowa Tryb.
Znaczki unieważniono stemplem numerowym Dąbie z cyfrą 229 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali.
Na awersie znajduje się polskojęzyczny, czerwonobrązowy miejscownik nadawczy DĄBIE z ręcznie wpisana datą nadania 10/3+?(z nieczytelnym dopiskiem wskazującym na dołączoną do listu odrębną przesyłkę). Nad miejscownikiem lekko rozmazany odręczny zapis pobranej opłaty £2. Z lewej strony nad znaczkiem widoczny, podwójnie podkreślony napis franko - opłacony.
List ten został opłacony dwoma znaczkami, chociaż nie wygląda by jego masa przekraczała jeden łut, czyli 12,67 grama, musiał to, przeto być list z dołączonym do niego niewielkim pakietem, pakunkiem (z atestu). 
List pochodzi ze zbiorów dawnego rosyjskiego kolekcjonera Agatona Fabergé, a następnie był w kolekcji Mirosława Artura Bojanowicza.
Znaczki na kopercie w dobrym stanie, natomiast sama koperta w stanie przeciętnym.
Gwarancja w prawym dolny rogu rewersu Stefan Petriuk BPP, a w lewym dolnym rogu nieznana sygnatura i oznaczenie barw. Po środku na górze, rewersu, ołówkowy zapis z aukcji u H. Harmera w 1940 w Londynie kolekcji Agatona Fabergé – A Fabergé 3/15/40 CDXX.

Atest eksperta PZF Lesław Schmutz.

Rewers listu 229 - Dąbie (265)

Rewers listu 229 - Dąbie (265)

Znaczek 229 - Dąbie (265)

Znaczek 229 - Dąbie (265)
229 - Dąbie (265) 1bbu sygnatura NN z koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
229 - Dąbie (265) 1bbu sygnatura NN z koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
229 - Dąbie (265) 1bbu gwarancja Stefan Petriuk BPP z koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
229 - Dąbie (265) 1bbu gwarancja Stefan Petriuk BPP z koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
229 - Dąbie (265) 1bbu zapis NN z koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
229 - Dąbie (265) 1bbu zapis NN z koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
229 - Dąbie (265) 1bbu atest koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
229 - Dąbie (265) 1bbu atest koperty dwułutowego listu do Piotrkowa Tryb., parka znaczków, pkt.6B
Wstecz