Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 235 - Łęczyca (295)

Awers listu 235 - Łęczyca (295)

1861. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach niebieskim i karminowoczerwonym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego w Łęczycy w ekspedycji pocztowej na bocznym wtedy trakcie z Krośniewic do Zgierza.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Łęczyca z cyfrą 235 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali.
List adresowany do Dawida Malinaka prowadzącego Handel Kolonialny w Warszawie.
Na awersie po prawej stronie u góry okrągły, czerwony, jednoobrączkowy, polskojęzyczny datownik nadawczy ŁĘCZYCA z datą nadania 17/10, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 47, nr bieżący 181d, o Ø 24mm, Warszawa z 1960.
Znaczek drukowany dużą ilością farby ma bardzo intensywne barwy, szczególnie czerwoną. Żadna z klisz nie wykazuje większych usterek.
Na rewersie polskojęzyczny, czerwony, jednowierszowy, okrągły datownik odbiorczy WARSZAWA z datą nadejścia 19/10, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 22mm, wg Polskie Znaki Pocztowe tom I str. 77, nr bieżący 398t, Warszawa z 1960 oraz mały kwadratowy godzinnik odbiorczy 9/R (dziewiąta rano).
Obwoluta jak i sam znaczek zachowały się w pięknym stanie.
Wewnątrz obwoluty adnotacja o odpowiedzi wskazująca na rok użycia 1861 stad wniosek, że data nadania listu to 17.10.1861 roku.
Całość ma wspaniałe pochodzenie ex-Robert Wilhelm Friedrich Mertens, ex-Agathon Fabergé, jego adnotacja o zakupie VI 1907 roku od R.W.F. Mertensa oraz adnotacja ołówkiem o aukcja u Henry Harmer 1940 w Londynie, następnie w kolekcji Leopolda Kozakiewicza, a następnie Edwarda Kossoya. Mimo niezbyt wysokiego współczynnika rzadkości, 4 punkty na listach jest rzadki, nie było go w eksponatach Jamesa Mazepy, Mirosława Artura Bojanowicza czy Włodzimierza Rachmanowa.
W opisie aukcyjnym kolekcji Edwarda Kossoya podano, że znane są trzy listy z Łęczycy. M.A.Bojanowicz określił rzadkość tego waloru na R znane i zidentyfikowane trzy takie listy.

Fotoatest eksperta AIEP Zbigniew Mikulski.
Z atestu:
Ekspertyza:
Der brief ist echt in allen Einzelheiten.
List jest prawdziwy we wszystkich aspektach.
Stan zachowania:
Erhaltung der Marke ist einwandfrei und sehr schön.
Utrzymanie marki jest bez zarzutu i bardzo ładne.

Rewers listu 235 - Łęczyca (295)

Rewers listu 235 - Łęczyca (295)

Znaczek 235 - Łęczyca (295)

Znaczek 235 - Łęczyca (295)
235 - Łęczyca (295) 1b datownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.4B
235 - Łęczyca (295) 1b datownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.4B
235 - Łęczyca (295) 1b datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.4B
235 - Łęczyca (295) 1b datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, pkt.4B
235 - Łęczyca (295) 1b potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, pkt.4B
235 - Łęczyca (295) 1b potwierdzenie daty nadania listu do Warszawy, pkt.4B
235 - Łęczyca (295) 1b atest obwoluty listu do Warszawy, pkt.4B
235 - Łęczyca (295) 1b atest obwoluty listu do Warszawy, pkt.4B
Wstecz