Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 241 - Włocławek (307)

Awers listu 241 - Włocławek (307)

1860-1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczków w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu nadanego z Włocławka do Warszawy.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Włocławek z cyfrą 241 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika 2 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.
List adresowany do Jaśnie Wielmożnego Josefa Lande w Warszawie
Na awersie po prawej stronie u góry, okrągły, jednowierszowy, czarny miejscownik nadawczy WŁOCŁAWEK, typ IIIA wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I z 1960, str. 45, nr bieżący 417c, odmiana czarna o Ø 20mm, z ręcznie wpisaną datą 27.10.
Znaczek poza brakiem narożnika zachowany w dobrym stanie, zachował czyste żywe barwy, zwraca uwagę bardzo duże wzajemne przesunięcie klisz czerwonej i niebieskiej.
Dwa rzędy kropek - góra i trzy dół, odmiana, typ kliszy dla druku barwy czerwonej, błąd niekatalogowany, różna ilość rzędów kropek od typowego czerwonego tła trzech na górze i trzech na dole, wg str.9 Przegląd Filatelistyczny 1/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami).
Na rewersie okrągły, czerwony datownik odbiorczy WARSZAWA, typ IIIC wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I z 1960, str. 77, nr bieżący 398t, o Ø 22mm, z datą 28.10.
Obwoluta listu bez bocznych klap, zgięta, wzdłuż, ale ogólnie w niezłym stanie.
Pochodzi ze słynnej kolekcji Włodzimierza Rachmanowa i posiada jego sygnaturę po prawej stronie na dole.

Fotoatest ekspert AIEP Krzysztof Ceremuga.
Z atestu:
EKSPERTYZA:
Oryginalny po każdym względem, właściwie ofrankowany.
STAN ZACHOWANIA:
Brak narożnika z lewej strony, obwoluta bez bocznych klap.

Rewers listu 241 - Włocławek (307)

Rewers listu 241 - Włocławek (307)

Znaczek 241 - Włocławek (307)

Znaczek 241 - Włocławek (307)
241 - Włocławek (307) 1a miejscownik nadawczy z niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
241 - Włocławek (307) 1a miejscownik nadawczy z niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
241 - Włocławek (307) 1a sygnatura Włodzimierz Rachmanow z niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
241 - Włocławek (307) 1a sygnatura Włodzimierz Rachmanow z niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
241 - Włocławek (307) 1a datownik odbiorczy z niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
241 - Włocławek (307) 1a datownik odbiorczy z niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
241 - Włocławek (307) 1a atest (K.Ceremuga) niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
241 - Włocławek (307) 1a atest (K.Ceremuga) niekompletnej obwoluty listu do Warszawy, brak lewego dolnego narożnika, silne przesunięcie kliszy czerwonej, pkt.2B
Wstecz