Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 282 - Kibarty (294)

Awers listu 282 - Kibarty (294)

1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowo karminowym o odcieniach (bardzo) jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie kompletnego listu z Kibart do Wilna w Rosji, a obecnie na Litwie.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Kibarty z cyfrą 282 w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
List adresowany, do A. Fiorentini w Wilnie.
Na awersie obok znaczka po lewej stronie, polskojęzyczny, czarny, okrągły datownik nadawczy KIBARTY, typ IIIC, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 59, nr bieżący 123a, o Ø 25mm, Warszawa z 1960 z datą 16/04, nadano 16.04.1864 roku według kalendarza gregoriańskiego (z zapisu w tekście listy).
Znaczek w bardzo dobrym stanie o bardzo dobrej prezencji. Centrowanie nadruku w stosunku do perforacji prawie idealne.
Na rewersie kaszetka firmowa nadawcy A. FEINBERG & ROSA I/Werballen (Wierzbołów w Polsce).
Obwoluta i całość w dobrym stanie zachowana, chociaż załamanie obwoluty przebiega przez znaczek.

Fotoatest eksperta PZF Lesław Schmutz.
Z atestu:
…poza tym, zarówno stan samego listu jak i znaczka nie budzi zastrzeżeń.

Rewers listu 282 - Kibarty (294)

Rewers listu 282 - Kibarty (294)

Znaczek 282 - Kibarty (294)

Znaczek 282 - Kibarty (294)
282 - Kibarty (294) 1ac datownik nadawczy z obwoluty kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac datownik nadawczy z obwoluty kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac kaszetka nadawcy z obwoluty kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac kaszetka nadawcy z obwoluty kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac potwierdzenie daty nadania kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac potwierdzenie daty nadania kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac tekst kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac tekst kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac atest obwoluty kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
282 - Kibarty (294) 1ac atest obwoluty kompletnego listu do Wilna w Rosji, obecnie Litwa, pkt.1B
Wstecz