Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu poprzednik - Warszawa DP (284)

Awers listu poprzednik - Warszawa DP (284)

1864. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowo o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i nadany 08.01.1864 (wg kalendarza gregoriańskiego) rosyjskim ambulansem pocztowym do Moskwy w Rosji.
List adresowany do Monsieur A.Demoncy w Moskwie.
Na awersie znaczek unieważniony zastępczym małym, okrągłym, czerwonym, polskojęzycznym datownikiem WARSZAWA z datą nadania 8/1, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 18mm z wąskimi literami W i A, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 47, nr bieżący 398h, Warszawa z 1960, stosowanym przejściowo, od pierwszej połowy 1863 do przełomu 1963/1864 roku, na listach wysyłanych Drogą Petersburską bezpośrednio przed wprowadzeniem w ekspedycji dworcowej na Dworcu Praga kasownika z oznaczeniem DP w czterech okręgach.
Znanych jest siedem takich listów, poprzedników DP, z okresu przed wprowadzeniem kasownika DP – zwanym Dworzec Praga lub Droga Petersburska. Cztery z nich, jak ten opisywany, bez dodatkowego unieważnienia rosyjskim datownikiem ambulansowym, a trzy dodatkowo unieważnione w wagonie rosyjskim datownikiem ambulansowym.
M.A.Bojanowicz określił rzadkość takiego waloru na R (trzy znane i zidentyfikowane takie listy).
W lewym rogu kaszetka nadawcy JULIUS WERTHELIM WARSHAU.
Znaczek ma czyste żywe barwy oraz jest pięknie i czytelnie skasowany. Klisze są wzajemnie dobrze centrowane i nie mają większych uszkodzeń.
Na rewersie widoczne są trzy datowniki.
Po prawej stronie znajduje się jednoobrączkowy, rosyjskojęzyczny, czarny, okrągły datownik nadawczy, ambulansowy wagonu pocztowego, С.П.Б. ВАРШАВСК.Ж.Д.*ПОЧТ.ВАГ. No4*27.ДЕК.1863, odmiana typ I z cyfrą kodową 43,
bliżej środka, poniżej znajduje się dwuobrączkowy, rosyjskojęzyczny, czarny, okrągły datownik tranzytowy petersburski С.ПЕТЕРБУРТЪ. III 29 ДЕК. 1963 III 10 ЧАСА,
a po lewej znajduje się dwuobrączkowy, rosyjskojęzyczny, czarny, okrągły datownik moskiewski odbiorczy МОСКВА III 30 ДЕК. 1963 III ЧАСА, wszystkie daty według kalendarza juliańskiego.
Obwoluta listu, jak i znaczek zachowały się w pięknym stanie.
Całość jest pięknie udokumentowana, a pochodzi z historycznej kolekcji Roberta Wilhelma Friedricha Mertensa, odkupiony w czerwcu 1907 przez Agathona Fabergé, jego adnotacja na rewersie o zakupie VI 1907 roku od R.W.F.Mertensa, a obok sygnatura stempelkowa R.M. w owalu R.W.F.Mertensa.
Fotoatest ekspert AIEP Zbigniew Mikulski.
Z atestu:
Stan zachowania:
Znaczka i obwoluty doskonały. Znaczek jest czysto i dekoracyjnie unieważniony.

Fotoatest firmowy Firma Filatelistyczna Michał Jankowski.

Rewers listu poprzednik - Warszawa DP (284)

Rewers listu poprzednik - Warszawa DP (284)

Znaczek poprzednik - Warszawa DP (284)

Znaczek poprzednik - Warszawa DP (284)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik nadawczy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik nadawczy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura stempelek R.W.F.Mertens z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura stempelek R.W.F.Mertens z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura ołówkowa Agathon Faberge z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura ołówkowa Agathon Faberge z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura M.A.Bojanowicza z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura M.A.Bojanowicza z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik tranzytowy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik tranzytowy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik odbiorczy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik odbiorczy z obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a potwierdzenie daty nadania listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a potwierdzenie daty nadania listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a atest (M.Jankowski) obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a atest (M.Jankowski) obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a atest (Z.Mikulski) obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a atest (Z.Mikulski) obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a karta aukcyjna CorinPhila obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DPR)
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a karta aukcyjna CorinPhila obwoluty listu przez St. Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DPR)

Pliki do pobrania:

poprzednik - Warszawa DP (284) 1a awers obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a rewers obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a znaczek z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik nadawczy z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura stempelek R W F Mertens z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura ołówkowa Agathon Faberge z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a sygnatura M A Bojanowicza z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik tranzytowy z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a datownik odbiorczy z obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a potwierdzenie daty nadania listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a atest (M Jankowski) obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) 1a atest (Z Mikulski) obwoluty listu przez St Petersburg do Moskwy w Rosji, poprzednik kasownika DP(R).jpg
poprzednik - Warszawa DP (284) całość.zip
Wstecz