Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 1 - Warszawa (327)

Awers listu 1 - Warszawa (327)

1862. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bb, wg katalogu PZP Fischer tom I.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na obwolucie kompletnego listu do Moskwy w Rosji, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
List nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym klasy I Warszawa, skąd dotarła do St. Petersburga, a dalej Koleją Nowo Mikołajewską do Moskwy w Rosji.
Nadany z firmy GEBRŰDER LESSER WARSCHAU, Gebrűder Lesser z Warszawy.
List adresowany Miłościwemu Panu Panu Martiněnowi Borisowskiemu w Moskwie

Magazyn(Sklep) herbaty.
(po rosyjsku)

Mилостивому Государю
Господину Mартинѣну Борисовскому

Вь Москвѣ
Mагазинь чаю

(fonetycznie po rosyjsku)
Miłostiwomu Gosudarju
Gospodinu Martiněnu Borisowskomu

w Moskwě

Magazin’ czaju

Na awersie, po prawej stronie, znajduje się jedno obrączkowy, rosyjskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik nadawczy ВАРШАВА z datą nadania 25/4, tzw. grażdanka, data wg kalendarza juliańskiego, typ XIA, o Ø 25mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 77 i 85, nr bieżący 398r, Warszawa z 1960.
Po środku ołówkowy zapis niezidentyfikowany, a na dole też ołówkowy, po angielsku: Moscow May 2 – 1862.
Znaczek z bardzo wyraźnym odbiciem kliszy niebieskiej, bez żadnych niedodruków czy przelania farby, można rzec, że wzorcowy, gdyby nie przesunięcie kliszy czerwonej w lewo i lekko do góry. Po trzy rzędy kropek - góra i dół.
Z pełnym ząbkowaniem i dobre centrowanie klisz w stosunku do perforacji. Bardzo ładny i wyraźny obraz klisz.
Na rewersie, po lewej stronie, znajduje się dwu obrączkowy, rosyjskojęzyczny, czarny, okrągły datownik odbiorczy MOCKBA III 2 МАЙ 1862 III ЧАСА z datą nadejścia 02.05.1862, data wg kalendarza juliańskiego.
Obok datownika ołówkowy zapis po angielsku: May 2.
Obwoluta listu kompletna w bardzo dobrym stanie zachowania, papier firmowy tłoczony, jednak bez pieczęci lakowej.

Rewers listu 1 - Warszawa (327)

Rewers listu 1 - Warszawa (327)

Znaczek 1 - Warszawa (327)

Znaczek 1 - Warszawa (327)
1 - Warszawa (327) 1bb datownik nadawczy z obwoluty kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
1 - Warszawa (327) 1bb datownik nadawczy z obwoluty kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
1 - Warszawa (327) 1bb kaszetka z obwoluty kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
1 - Warszawa (327) 1bb kaszetka z obwoluty kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
1 - Warszawa (327) 1bb datownik odbiorczy z obwoluty kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
1 - Warszawa (327) 1bb datownik odbiorczy z obwoluty kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
1 - Warszawa (327) 1bb tekst kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
1 - Warszawa (327) 1bb tekst kompletnego listu do Moskwy w Rosji, pkt.1B
Wstecz