Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 1 - Warszawa (191)

Awers listu 1 - Warszawa (191)

1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczki w kolorach jasnoniebieskim i jasno karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie dwułutowego listu, nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie do St. Petersburga w Rosji.
Znaczki unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech współśrodkowych okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
List adresowany do Agafekleji Aleksnadrownej Kostandy do St. Prtersburga małżonki Generał Majora Apostoła Spiriydonowicza Kostanda*.
Na awersie, po prawej stronie, na dole, znajduje się jednoobrączkowy, rosyjskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik nadawczy ВАРШАВА z datą nadania 10/2, tzw. grażdanka, data wg kalendarza juliańskiego, typ XIA, o Ø 25mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 77 i 85, nr bieżący 398r, Warszawa z 1960.
Po prawej u góry, w narożniku, sygnatura własnościowa Włodzimierza Rachmanowa.
Znaczki pochodzą z tego samego arkusza i są znaczkami sąsiednimi, lewy z pozycji 51, a prawy z 61 arkusza, patrząc na nie, gdy nie są odwrócone, gdyż naklejono je odwrotnie niż zapis adresata listu.
Oba znaczki posiadają specyficzne błędy katalogowane, lewy to błąd B3 tzw. jajko, a prawy to błąd B2 tzw. szpiczaste załamanie lewego dolnego narożnika.
Lewy znaczek.
Klisza niebieska ma uszkodzenia, usterki formy drukarskiej dla barwy niebieskiej, które mogą wskazywać na końcową fazę błędu katalogowanego B3, poz.51 arkusza, popękana lewa ramka, jej niedodruk i rozwarstwienia z charakterystycznym tzw. jajkiem w lewy górnym narożniku, deformujący nominał, wg rys.16 str.2 Przegląd Filatelistyczny 2/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami), oraz wg rys.8 str.61 Filatelista 2/2010 Zbigniew Mikulski.
-znaczny niedodruk lewego dolnego narożnika, aż do zaniku obu ramek i częściowej deformacji nominału,
-powyżej narożnika obie ramki rozlane, popękane i nie do wyróżnienia,
-na wysokości fałd płaszcza heraldycznego silne rozwarstwienia, popękanych i postrzępionych obu ramek, aż do zaniku rysunku ramki zewnętrznej,
- w lewym górnym narożniku owalny niedodruk wynikający z umocowania przytrzymującego matrycę kliszy niebieskiej, w efekcie mamy błąd opisywany, jako tzw. jajko z kompletną deformacją narożnika i nominału.
Klisza niebieska ma jeszcze jeden błąd niekatalogowany brak lewej linii pierścienia korony.
Błąd zilustrowano w katalogu Fischer tom I jako błąd B3, ale opisano, jako – lewa ramka uszkodzona, brak górnej cyfry 10, tzw. „jajko”. Uszkodzenia lewej ramki występują także na kilku innych pozycjach z lewej strony arkusza i każde powinno być katalogowane oddzielnie z podaniem pozycji arkusza.
Prawy znaczek.
Klisza niebieska ma uszkodzenia, usterki formy drukarskiej dla barwy niebieskiej, które mogą wskazywać na końcową fazę błędu katalogowanego B2, poz.61 arkusza, pęknięta lewa ramka i jej niedodruk z charakterystycznym szpiczastym zakończeniem lewego dolnego narożnika, wg rys.13 str.63 Filatelista 2/2010 Zbigniew Mikulski:
-pęknięcie i załamanie wewnętrznej lewej ramki na dole nad nominałem na wysokości liter ZA w polskim napisie,
-poprzerywane na całej długości obie lewe ramki, często na całej długości lewego boku, razem zlane lub rozwarstwione,
-załamanie i niedodruk obu lewych narożników, widoczny w szczególności w lewym dolnym, ze szpiczastym zakończeniem, kliszy niebieskiej.
Klisza niebieska ma jeszcze jeden błąd niekatalogowany brak lewej linii pierścienia korony.
Klisza czerwona często lewostronnie rozmazana i bardziej wysycona lub niewyraźna jakby niedodrukowana, ale odbita bez większych uszkodzeń, oraz ma bardzo charakterystyczne uszkodzenie dla tego błędu, bardzo widoczne, w zaawansowanym stadium, polegające na załamaniu dolnego lewego narożnika i wygięciu na zewnątrz poza kliszę niebieską.
Błąd zilustrowano w katalogu Fischer tom I jako błąd B2, ale opisano, jako - uszkodzenie obydwu lewych narożników. Występuje ono także na kilku innych pozycjach z lewej strony arkusza i każde powinno być katalogowane oddzielnie z podaniem pozycji arkusza.
Oba znaczki, dwa rzędy kropek - góra i trzy dół, odmiana, typ kliszy dla druku barwy czerwonej, błąd niekatalogowany, różna ilość rzędów kropek od typowego czerwonego tła trzech na górze i trzech na dole, wg str.9 Przegląd Filatelistyczny 1/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami).
Tego typu błąd jest charakterystyczny dla znaczków z pierwszych rzędów w sektorach arkusza, a ten właśnie pochodzi z pozycji 51, pierwszej sektora trzeciego.
Prawy znaczek ma uszkodzenie brak jednego dolnego ząbka.
Na rewersie po lewej stronie u góry, znajduje się dwuobrączkowy, rosyjskojęzyczny, czarny, okrągły datownik odbiorczy С.ПЕТЕРБУРТЪ III 13 ФЕВ. 1863 III 8 ЧАСА z datą nadejścia 13.02.1863, data wg kalendarza juliańskiego.
W lewym dolnym narożniku miniaturowy stempelek nieznanej sygnatury. Oraz na dole, po środku niewielki ołówkowy zapis z cyfrą 32.
Koperta listu zachowała się w pięknym stanie, lekko naddarta na odwrocie w lewy dolnym narożniku i ma wyrwaną pieczęć z częścią koperty.
List jest fantastycznym dokumentem historycznym, gdyż pisał go Generał Major Apostoł Spiriydonowicz Kostanda, który brał udział w krwawym tłumieniu Powstania Styczniowego w rejonie Warszawy i na Lubelszczyźnie, więc pisanym przez ważnego uczestnika tych dramatycznych wydarzeń.

Fotoatest eksperta PZF Lesław Schmutz.
Z atestu:
.. poza tym, zarówno znaczki, jaki sam list są w nienagannym stanie.

*Niezmiernie ciekawa jest postać nadawcy listu.
Jest nim Generał Major Apostoł Spiriydonowicz Kostanda. Brał on udział w krwawym tłumieniu Powstania Styczniowego w rejonie Warszawy i na Lubelszczyźnie. Za walki w lasach Ossowskich (17.04.1863 r.) został odznaczony Orderem Św. Anny I stopnia z mieczami. Ten potomek starego greckiego rodu, znalazł się w armii carskiej, gdyż chciał brać czynny udział w walkach z Turkami. Za kampanie dunajską i poskramianie Powstania Styczniowego uchwałą Senatu (22.05.1864 r.) Apostoł Spiriydonowicz Kostanda wraz z żoną Agafekleją Aleksandrowną zostali wpisani do Herbarza Szlacheckich Rodów Ogólorosyjskiego Imperium.
Agafekleja Aleksnadrowna Kostanda jest adresatką niniejszego listu.

LIST: koperta dwułutowego listu z Warszawy do St. Petersburga w Rosji
Kasownik numerowy: polski, czarny, czteroobrączkowy z cyfrą - 1 w środku
Datownik nadawczy: po prawej stronie czerwony rosyjskojęzyczny okrągły datownik nadawczy tzw GRAŻDANKA z datą 10/2
Miejscownik nadawczy: brak
Kasownik tranzytowy: brak
Datownik odbiorczy: na rewersie okrągły czarny, dwuobrączkowy, rosyjskojęzyczny datownik odbiorczy C.ПЕТЕРБУРГ z datą 13.02.1863
Godzinnik nadejścia: 8 godzina
Data nadania: 1863.02.10 wg kal. juliańskiego
Data nadejścia: 1863.02.13 wg kal. juliańskiego
Tekst listu: brak
Pochodzenie: z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa
Atest: Lesław Schmutz nr 45/2012 z 20.04.2012 roku
Ocena: obwoluta w bardzo dobrym nienagannym stanie
Gwarancja: brak
Sygnatura: Włodzimierz Rachmanow
Renowacja: nie stwierdzono
Podwójne użycie: nie stwierdzono
Uszkodzenia: brak
Pieczęć lakowa: brak
Nadawca - Adresat: list wysłano z Warszawy przez generała majora Apostoła Spirydonowicza Kostanda do żony Agafekleji Aleksnadrownej Kostanda do St. Petersburgu.

Rewers listu 1 - Warszawa (191)

Rewers listu 1 - Warszawa (191)

Znaczek 1 - Warszawa (191)

Znaczek 1 - Warszawa (191)
ZNACZEK Fischer oba znaczki 1a w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o jasnych odcieniach
Stopień rzadkości 1 w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza
Klisza niebieska znaczek prawy błąd B3 katalogowany tzw. jajko uszkodzona lewa ramka i cyfra 10 w lewym górnym rogu, znaczek lewy błąd katalogowany B5 znaczne zniekształcenie lewej ramki
Klisza czerwona dwa rzędy kropek - góra i trzy dół
Perforacja prawidłowa
Centrowanie idealne
Ząbkowanie lewy znaczek brak ząbka dolnego, narożnego z prawej strony
Uszkodzenia brak
Pochodzenie z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa
Atest Lesław Schmutz nr 45/2012 z 20.04.2012 roku
Ocena znaczki w bardzo dobrym nienagannym stanie
Gwarancja brak
Sygnatura Włodzimierz Rachmanow
Nakład brak informacji
Rodzaj papieru brak informacji
Pozycja arkusza prawy poz. 51, lewy poz. 61
1 - Warszawa (191) 1a datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a sygnatura NN z rewersu obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a sygnatura NN z rewersu obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a datownik odbiorczy z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a datownik odbiorczy z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a atest obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a atest obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a znaczki-k.n. z opisem z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
1 - Warszawa (191) 1a znaczki-k.n. z opisem z obwoluty dwułutowego listu do Rosji błąd B3 poz.51 tzw. jajko i błąd B2 poz.61 uszkodzona lewa ramka, pkt.1B
Wstecz