Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 119 - Koszyce (334)

Awers listu 119 - Koszyce (334)

1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bc, wg katalogu PZP Fischer tom I.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Koszyce z cyfrą 119 w czterech okręgach, na kopercie kompletnego listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 10 punktów w dziesięciostopniowej skali.
List nadany w ekspedycji pocztowej klasy V, Koszyce, okręg Michałowice, na trakcie przez Brzesko Nowe, Proszowice, Michałowice, a stąd przez Kielce, Radom do Warszawy, skąd do St. Petersburga i dalej Koleją Nowo Mikołajewską do Moskwy.
List adresowany do Jego Ekscelencji Generałowi Lejtnantowi Iwanowi Michajłowiczowi Wikińskiemu*
Kawalerowi
M.(iasto) Moskwa
Na (nieczytelne) Bulwarach
(po staro rosyjsku)
Его Превосходительству
Генераль Лейтнанту Ивану Михайловичу Викинскому
Каваллеру
Г. Москва
На (nieczytelne) Бульварахѣ
(fonetycznie po rosyjsku)
Ego Prewoschoditielstwu
General Lejtnantu Iwanu Michajłowiczu Wikinskomu
Kawalleru
G. Moskwa
Na (nieczytelne) Bul’warach
Na awersie po prawej na górze dwujęzyczny, rosyjsko polski, okrągły, jednoobrączkowy bez ozdobników, czarny miejscownik nadawczy КОШИЦЕ KOSZYCE, typu IXB, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, z 1960, str. 61, nr bieżący 141b, o Ø 24mm, oraz wg Katalogu Specjalizowanego Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990, tom I str. 41, z ręcznie wpisana datą nadania 28/12/60, czyli 28.12.1860 roku wg kalendarza gregoriańskiego.
Znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania z pełną perforacja bardzo wyraźnie i czytelnie skasowany najprawdopodobniej jest z poz.67 arkusza.
Maciej Miszczak określa ten błąd, jako, odmiana, typ kliszy dla druku barwy niebieskiej, błąd niekatalogowany, kropka po liczbie 10 w napisie rosyjskim, wg rys.12 str.8 Przegląd Filatelistyczny 1/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami).
Zbigniew Mikulski, jako usterki powstałe podczas procesu chemicznego przy sporządzaniu galwanostereotypów, błąd niekatalogowany, kropka po liczbie 10 w napisie rosyjskim, wg rys.4 str.61
Filatelista 2/2010 Zbigniew Mikulski.
Na rewersie po prawej stronie, znajduje się dwuobrączkowy, rosyjskojęzyczny, czarny, okrągły datownik odbiorczy MOCKBA. III 25 ДЕК. 1860 III УТРО z datą nadejścia 25.12.1860, data wg kalendarza juliańskiego. Z tego wynika, że list szedł 9 dni i przebył drogę przez całe Królestwo Polskie by przez St. Petersburg dotrzeć do Moskwy.
Na rewersie w czterech miejscach atramentowe wyliczenia cyfrowe z podsumowaniami oraz atramentowa niezidentyfikowana sygnatura.
Koperta listu w bardzo dobrym stanie z dość czytelną pieczęcią lakową.

Fotoatest ekspert PZF Zbigniew Korszeń.
Z atestu:
Atestowany znaczek i koperta są w bardzo dobrym stanie zachowania. Znaczek zachował żywe barwy i ma pełną perforację.

*Iwan Michajłowicz Vikinsky (urodzony 1790, zmarł, rok nieznany, ale nie przed 1870).
Generał-porucznik od 1843 roku, udział w Wojnie Ojczyźnianej 1812 oraz w  zagranicznych kampaniach armii rosyjskiej 1813-1815.
Czynny udział w wojnie rosyjsko-perskiej 1826-1928 oraz wojnie rosyjsko-tureckiej 1828-1829.
Od 1811 roku służy w Tauride pułku grenadierów.
Od 1826 roku pułkownik Velikolutskogo pułku piechoty.
Od 1831 roku przydzielony do zadań specjalnych dla bieżącego dowódca armii gen I. F. Paskiewicza.
Od grudnia 1831 roku otrzymał nominację na generała dywizji.
W grudniu 1834 otrzymał Order Świętego Jerzego IV klasy i tytuł Kawalera Zakonu Świętego Jerzego.
Od 1843 roku otrzymał nominację na generała broni.
W 1850 roku szef Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Religii Królestwa Polskiego .
W 1856 roku został zwolniony ze służby z powodu choroby.

Rewers listu 119 - Koszyce (334)

Rewers listu 119 - Koszyce (334)

Znaczek 119 - Koszyce (334)

Znaczek 119 - Koszyce (334)
119 - Koszyce (334) 1bc miejscownik nadawczy z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc miejscownik nadawczy z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc sygnatura NN z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc sygnatura NN z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc datownik odbiorczy z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc datownik odbiorczy z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc pieczęć lakowa z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc pieczęć lakowa z koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc atest (Z.Korszeń) koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
119 - Koszyce (334) 1bc atest (Z.Korszeń) koperty listu do Moskwy w Rosji, poz.67, pkt.10B
Wstecz