Corinphila Stamp Auction - Aukcja Kolekcji Mirosława Artura Bojanowicza 17.05.1999