• 152 - Orońsk (280)
  152 - Orońsk (280)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym (różowym) o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na kopercie listu nadanego z Orońska do wsi Jurkowice.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Orońsk z cyfrą 152 w czterech okręgach, stopniu wartości według M.A.Bojanowicza 9 punktów.

 • 21 - Preny (277)
  21 - Preny (277)

  1860-61. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, na cienkim papierze, prawdopodobnie prześwitującym, co odpowiada odmianie 1b(u).

 • 59 - Włodawa (319)
  59 - Włodawa (319)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawo niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Włodawa z cyfrą 59 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 61 - Międzyrzec (298)
  61 - Międzyrzec (298)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzeca do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 61 - Międzyrzec (299)
  61 - Międzyrzec (299)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzecza do Warszawy.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 65 - Łuków (268)
  65 - Łuków (268)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim. Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.

 • 70 - Sokołów (281)
  70 - Sokołów (281)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Sokołowa do Warszawy.
  Znaczek unieważniono czarnym, rzadziej spotykanym, stemplem numerowym Sokołów z cyfrą 70 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 210 - Sochaczew (304)
  210 - Sochaczew (304)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękit pruski i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ab, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Sochaczew z cyfrą 210 w czterech okręgach, na obwolucie listu z Sochaczewa do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 217 - Piątek (279)
  217 - Piątek (279)

  1860. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Znaczek w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na niekompletnej obwolucie listu z Piątku do Sereje w Królestwie Polskim, a obecnie na Litwie.

 • 229 - Dąbie (265)
  229 - Dąbie (265)

  1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
  Dwa znaczki w parce poziomej w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, wydrukowane na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, co odpowiada odmianie Fi. 1bbu.

 • 235 - Łęczyca (295)
  235 - Łęczyca (295)

  Znaczek w kolorach niebieskim i karminowoczerwonym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego w Łęczycy w ekspedycji pocztowej na bocznym wtedy trakcie z Krośniewic do Zgierza.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Łęczyca z cyfrą 235 w czterech okręgach, stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • 329 - Nowa Praga (286)
  329 - Nowa Praga (286)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie dwułutowego kompletnego listu, nadanego z Nowej Pragi przez Białystok do Złotoryi w Rosji.
  Znaczki unieważniono stemplem numerowym Nowa Praga z cyfrą 329 w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 1 - Warszawa (326)
  1 - Warszawa (326)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach zielononiebieskim i matoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
  List nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym klasy I Warszawa, do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, 11.07.1863 roku.

 • 191 - Kalisz (331)
  191 - Kalisz (331)

  Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek na kopercie listy unieważniono stemplem numerowym Kalisz z cyfrą 191 w czterech współśrodkowych okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.

 • 119 - Koszyce (334)
  119 - Koszyce (334)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1bc, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym Koszyce z cyfrą 119 w czterech okręgach, na kopercie kompletnego listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 10 punktów w dziesięciostopniowej skali.

 • 278 - Sosnowice (201) 278 - Sosnowice (201)
 • 63 - Parczew (132) 63 - Parczew (132)

  1860 Królestwo Polskie, PARCZEW - NIEKATALOGOWANY ODCIEŃ ZNACZKA; list z Parczewa do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym w niekatalogowanych ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 63 - Parczew.

 • 14 - kasownik ambulansowy (317) 14 - kasownik ambulansowy (317)

  Pozioma parka znaczków za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I na obwolucie listu z Wierzbołowa do St. Petersburga w Rosji.
  Znaczki unieważniono w rosyjskim ambulansie, sześciokątnym, sześciobocznym, heksagonie złożonym z kropek, rosyjskim kasownikiem kolejowym z liczbą 14 w środku, na obwolucie listu z Wierzbołowa.

 • poprzednik - Warszawa DP (284) poprzednik - Warszawa DP (284)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowo o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego z Głównego Urzędu Pocztowego z Warszawy, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i nadany 08.01.1864 (wg kalendarza gregoriańskiego) rosyjskim ambulansem pocztowym do Moskwy w Rosji.
  List adresowany do Monsieur A.Demoncy w Moskwie.

 • poprzednik - Warszawa DP (320) poprzednik - Warszawa DP (320)

  Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i karminowo różowo o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie listu nadanego, 30.12.1863 roku, z Głównego Urzędu Pocztowego w Warszawie, następnie dostarczonego na Dworzec Praga i ponownie skasowanego datownikiem rosyjskiego ambulansu pocztowego, do St. Petersburga w Rosji, jako stacji docelowej.

 • 6 - Kałuszyn (324) 6 - Kałuszyn (324)

  Znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
  Znaczek unieważniono stemplem numerowym, Kałuszyn z cyfrą 6 w czterech okręgach, na obwolucie listu do Warszawy, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali.

 • Nowe fałszerstwo polskiej jedynki

  Janusz Berbeka

  Przegląd Filatelistyczny Nr 4 (103) Kwiecień 2011


  Doczekaliśmy się kolejnego typu fałszerstwa pierwszego polskiego znaczka, wydanego 1. stycznia 1860r przez autonomiczne władze Królestwa Polskiego. W niniejszym opracowaniu jest mowa jedynie o typach fałszerstw całkowitych, bez wnikania w różne sposoby fałszowania poszczególnych elementów znaczka, np. nowej lub uzupełnianej gumy, poprawiania perforacji, doklejania ząbków, domalowywania stempli, itp. Nie uwzględniono tu również prywatnych nowodruków z 1913 i 1920 r, czarnodruków z 1913 r czy różnego rodzaju nalepek i naśladownictw imitujących polską jedynkę, a wydawanych przez różnorakie organizacje dla upamiętniania kolejnych rocznic (100-lecia wydania jedynki, 1000-lecia Państwa Polskiego itp.).

 • Przed 150 laty wprowadzono do obiegu Pierwszy Polski Znaczek Pocztowy.

  Zbigniew Mikulski RDP

  Filatelista Nr 1 (1047) Styczeń 2010

  Filatelista Nr 2 (1048) Luty 2010

  Filatelista Nr 3 (1049) Marzec 2010


  1-go stycznia 2010 roku mija 150 rocznica wprowadzenia do obiegu pierwszego polskiego znaczka pocztowego oraz dwóch całostek: za 10 kopiejek dla listów jednołutowych oraz za 3 kopiejki dla Warszawskiej Poczty Miejskiej. Pan redaktor Bronisław Rejnowski zaproponował mi napisanie artykułu na ten temat, którego tematyka nie jest mi obca, bowiem już przed 50-ciu laty, tj. 1-go stycznia 1960 roku zamieściłem w "Filateliście" podobny artykuł, wówczas poświęcony stuleciu wydania pierwszego polskiego znaczka pocztowego.

  Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim w latach 1856-1860

  Dotychczas mało zastanawiano się nad tym, dlaczego poczta w Królestwie Polskim wydała własne znaki opłaty pocztowej. Ażeby to zrozumieć, trzeba przeanalizować sytuację polityczno-ekonomiczną w Carskiej Rosji w tym okresie. Przegrana Wojna Krymska (1855-1856) pokazała, że bez przeprowadzenia reform istniejącego systemu polityczno-ekonomicznego, nie da się poprawić produktywności w Rosji, i co za tym szło, uzyskania większych dochodów dla państwa. Także sprawa uwolnienia chłopów z feudalnego poddaństwa wymagała rozwiązania, co dopomogłoby do poprawienia sytuacji gospodarczej. Tego rodzaju reformy byłyby też pomocne dla większego zaangażowania się ludności, w organizacji lokalnych samorządów. Te reformatorskie zamierzenia rządu carskiego znalazły również odbicie w stosunku do Królestwa Polskiego, pod warunkiem, że zasada zależności od Rosji nie miała podlegać jakiejkolwiek zmianie.

   

 • W 145-tą rocznicę wydania pierwszego polskiego znaczka pocztowego. Przyczynek do szczegółowego opisu znaczka Polska nr 1 z 1860 roku.

  Maciej Miszczak, AIJP 1459
  Na podstawie artykułu opublikowanego przez autora w czasopiśmie
  Filatelista Nr 1 (927) Styczeń 2000
  Filatelista Nr 2 (928) Luty 2000
  z uzupełnieniami i poprawkami.
  Przegląd Filatelistyczny Nr 1/2005
  Przegląd Filatelistyczny Nr 2/2005
  Przegląd Filatelistyczny Nr 3/2005


  1. WPROWADZENIE DO OBIEGU I WYCOFANIE

  1.1    Wprowadzenie i przeznaczenie

  Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego nr 13 z dnia 2 grudnia 1859 r. wprowadzał z dniem 1 stycznia 1860 r. do obiegu znaczek i całostki pocztowe Królestwa Polskiego. Znaczek przeznaczony był do opłacania listów wewnątrz Królestwa oraz wysyłanych do Rosji i W. Ks. Finlandii. Nominał znaczka - 10 kopiejek - pozwalał na opłacenie listu o wadze do 1 łuta, tj. 12,8 g. Cięższe listy wymagały frankatury wielokrotnej - 10 kopiejek za każdy następny rozpoczęty łut wagi.

  1.2    Wycofanie z obiegu

  Znaczek wycofano z obiegu z dniem 1 kwietnia 1865 r. zarządzeniem Zarządu Poczt
  dnia 22 stycznia 1865. Zakaz jego sprzedaży obowiązywał od 1 lutego i od tego też dnia rozpoczęto sprzedaż znaczków rosyjskich. Z dokumentów wynika [8], że obieg znaczków polskich był faktycznie tolerowany do 16 maja 1865 r. Pozostałości znaczka (208.515 sztuk) zniszczono.

 • Dzieje Kolekcji Królestwa Polskiego Mirosława Bojanowicza

  Zbigniew Mikulski

  Filatelista Nr 9 (923) Wrzesień 1999

  Filatelista Nr 10 (924) Październik 1999

   

  Największy zbiór znaków pocztowych Królestwa Polskiego z lat 1855-1870 posiadał przed II wojną światową Agaton Fabergé (1876-1957), były zamożny jubiler z St. Petersburga, pracujący przed I Wojną dla carskiej rodziny oraz arystokracji rosyjskiej.
  Fabergé, wielki zbieracz Rosji i Finlandii, interesował się też polskim znaczkiem oraz polskimi całostkami, traktując je jako uzupełnienie swojego zbioru Rosji. W 1907 r. zakupił największy ówczesny zbiór pierwszego znaczka polskiego od rosyjskiego kolekcjonera Mertensa, co było podstawą zbudowania własnego zbioru Królestwa Polskiego, obejmującego okres 1855-1870.

Polska Jedynka

Pierwszy polski znaczek pocztowy Polska nr 1, Polska Jedynka, wydany 1 stycznia 1860 przez autonomiczne władze Królestwa Polskiego. Znaczek przeznaczony był do opłacania listów wewnątrz Królestwa oraz wysyłanych do Rosji i W. Ks. Finlandii. Nominał znaczka - 10 kopiejek - pozwalał na opłacenie listu o wadze do 1 łuta, tj. 12,8 g. Cięższe listy wymagały frankatury wielokrotnej - 10 kopiejek za każdy następny rozpoczęty łut wagi.
Rysunek znaczka wzorowany jest na rysunku pierwszego znaczka rosyjskiego, który był wykonany wg projektu drukarni Gottlieba Haasa w Pradze. Nazwisko projektanta polskiego znaczka nie jest znane. Zachowały się natomiast odręcznie wykonane jego autorstwa, projekty znaków opłaty pierwszych polskich kopert pocztowych i znaczka.
Znaczek wycofano z obiegu z dniem 1 kwietnia 1865 r. zarządzeniem Zarządu Poczt dnia 22 stycznia 1865. Zakaz jego sprzedaży obowiązywał od 1 lutego i od tego też dnia rozpoczęto sprzedaż znaczków rosyjskich. Z dokumentów wynika, że obieg znaczków polskich był faktycznie tolerowany do 16 maja 1865 r. Pozostałości znaczka (208.515 sztuk) zniszczono.