Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 244 - Izbica (242)

Awers listu 244 - Izbica (242)

1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1b, wg katalogu PZP Fischer tom I.
Znaczek unieważniono na obwolucie listu nadanego z Izbicy do Warszawy stemplem numerowym Izbica z cyfrą 244 w czterech współśrodkowych okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 9 punktów w dziesięciostopniowej skali.
List nadany w ekspedycji pocztowej Izbica, okręg Służewo, do Warszawy.
List adresowany do Wielmożnego Józefa Mrozowskiego Właściciela Składu Materiałów Aptecznych i Farb w Warszawie na ul. Podwale.
Na awersie, po prawej stronie, na górze, znajduje się dwuwierszowy, przedzielony poziomą linią, rosyjsko polski, czerwony, prostokątny miejscownik nadawczy ИЗБИЦА/IZBICA z datą nadania 13/10, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ VIIIA, o wymiarach 21x4mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 58, nr bieżący 107d, Warszawa z 1960.
Po prawej u dołu, w narożniku, niezidentyfikowana sygnatura własnościowa.
Znaczek, klisza niebieska ma uszkodzenia, usterki formy drukarskiej dla barwy niebieskiej, które mogą wskazywać na początkową fazę błędu katalogowanego B3, poz.51 arkusza, popękana lewa ramka, jej niedodruk i rozwarstwienia z charakterystycznym tzw. jajkiem w lewy górnym narożniku, deformujący nominał, wg rys.16 str.2 Przegląd Filatelistyczny 2/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami), oraz wg rys.8 str.61 Filatelista 2/2010 Zbigniew Mikulski.
-znaczny niedodruk lewego dolnego narożnika, aż do zaniku obu ramek i częściowej deformacji nominału,
-powyżej narożnika obie ramki rozlane, popękane i nie do wyróżnienia,
-na wysokości fałd płaszcza heraldycznego silne rozwarstwienia, popękanych i postrzępionych obu ramek, aż do zaniku rysunku ramki zewnętrznej,
- w lewym górnym narożniku owalny niedodruk wynikający z umocowania przytrzymującego matrycę kliszy niebieskiej, w efekcie mamy błąd opisywany, jako tzw. jajko z kompletną deformacją narożnika i nominału.
Klisza niebieska ma jeszcze jeden błąd niekatalogowany brak lewej linii pierścienia korony, ale w tym wypadku niewidoczny, drugi okrąg stempla zakrywa ten element znaczka.
Błąd zilustrowano w katalogu Fischer tom I jako błąd B3, ale opisano, jako – lewa ramka uszkodzona, brak górnej cyfry 10, tzw. „jajko”. Uszkodzenia lewej ramki występują także na kilku innych pozycjach z lewej strony arkusza i każde powinno być katalogowane oddzielnie z podaniem pozycji arkusza.
Znaczek ma dwa rzędy kropek - góra i trzy dół, odmiana, typ kliszy dla druku barwy czerwonej, błąd niekatalogowany, różna ilość rzędów kropek od typowego czerwonego tła trzech na górze i trzech na dole, wg str.9 Przegląd Filatelistyczny 1/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami).
Tego typu błąd jest charakterystyczny dla znaczków z pierwszych rzędów w sektorach arkusza, a ten właśnie pochodzi z pozycji 51, pierwszej sektora trzeciego.
Znaczek jest w bardzo dobrym stanie, z pełnym i wyraźnym ząbkowaniem i dobrym centrowaniem wzajemnym klisz.
Czytelne, ale bardzo intensywne ostemplowanie, zakrywające niektóre elementy znaczka.  
Na rewersie po lewej stronie u góry, znajduje się jednoobrączkowy, polskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik odbiorczy WARSZAWA z datą nadejścia 16/10, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 22mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 77, nr bieżący 398t, Warszawa z 1960 oraz mały, czerwony, kwadratowy godzinnik 3/P, trzecia po południu.
W prawym dolnym rogu ołówkowy zapis A. Faberge i gwarancja Stefana Petriuka.
Obwoluta listu zachowała się w dobrym stanie, lekko naddarta na odwrocie po środku po złamanej pieczęci. Bez załamań i przetarć. Stan całość wspaniały, prawie idealny.
Zachowała się pełna treść, list był pisany 12-go października 1863 roku przez Zarządcę Apteki w Izbicy W.Wilamowskiego.
22-29.01.2015 była u konserwatora Agaty Pawelec z Muzeum Miasta Łodzi, 693622171, poddana konserwacja, renowacji i czyszczeniu.

Gwarancja eksperta BPP Stefan Petriuk.
Fotoatest eksperta AIEP Zbigniew Mikulski.
Z atestu:
Stan zachowania:
Znaczek jest w bardzo dobrym stanie zachowania i został centralnie skasowany. Kompletna koszulka listu jest w dobrym stanie bez jakiegokolwiek załamania.

Rewers listu 244 - Izbica (242)

Rewers listu 244 - Izbica (242)

Znaczek 244 - Izbica (242)

Znaczek 244 - Izbica (242)
244 - Izbica (242) 1b miejscownik nadawczy z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b miejscownik nadawczy z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b sygnatura NN z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b sygnatura NN z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b gwarancja Stefan Petriuk BPP z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b gwarancja Stefan Petriuk BPP z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b potwierdzenie daty nadania kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b potwierdzenie daty nadania kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b tekst kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b tekst kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b atest obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b atest obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b znaczek-k.n. z opisem z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, pkt.9B, błąd B3, poz.51
244 - Izbica (242) 1b znaczek-k.n. z opisem z obwoluty kompletnego listu do Warszawy, pkt.9B, błąd B3, poz.51
244 - Izbica (242) 1b awers i rewers po renowacji obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
244 - Izbica (242) 1b awers i rewers po renowacji obwoluty kompletnego listu do Warszawy, błąd B3, pkt.9B, poz.51
Wstecz