Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 61 - Międzyrzec (298)

Awers listu 61 - Międzyrzec (298)

1860-1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy, Polska Jedynka nr 1, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie list z Międzyrzeca do Warszawy.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Międzyrzec z cyfrą 61 w czterech okręgach stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.
List adresowany do Wielmożnego Bylickiego na ręce Wielmożnego Karniewskiego* w pałacu J.W.W. Hr. A.Potockich.
Na awersie po prawej stronie, pod znaczkiem, dwujęzyczny, rosyjsko polski, dwuwierszowy, przedzielony linią poziomą miejscownik nadawczy МЕНДЗЫРЖЕЦЬ/MIĘDRZYRZEC, typu VIIIA, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 49 i 65, nr bieżący 206e, o wymiarach 41x4cm, Warszawa z 1960 z charakterystycznymi, błędnie odwróconymi literami Z w polskiej nazwie miejscowości i bez daty nadania.
Z lewej owalna kaszetka nadawcy MŁYN PAROWY w MIEDZYRZECU.
Na rewersie polskojęzyczny, czerwony, jednowierszowy, okrągły datownik odbiorczy WARSZAWA z datą nadejścia 14/2, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 22mm, wg Polskie Znaki Pocztowe tom I str. 77, nr bieżący 398t, Warszawa z 1960 oraz mały kwadratowy godzinnik odbiorczy 3/P (trzecia po południu).
Obwoluta listu pochodzi z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa, jego sygnatura splecione WR w prawym dolnym rogu.

Fotoatest ekspert AIEP Krzysztof Ceremuga.
Z atestu:
Expertizing result:
Genuine in all respects, correctly franked.
Condition:
Superb & fresh condition.

Ekspertyza:
Prawdziwy we wszystkich aspektach, prawidłowo opłacony.
Stan:
Piękny i świeży stan.

*Z osobą Pana Karniewskiego wiąże się bardzo ciekawa historia:
Karol Julian Karniewski – założyciel rodu - prowadził bibliotekę w pałacu wilanowskim. Jednocześnie dzierżawił ziemię od Potockich, prowadząc na niej gospodarstwo rolne. Były to tereny przy dzisiejszej Rosoła i alei Kasztanowej (Ursynów).
W 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Potocki postanowił pomóc i zorganizował dostawę broni dla powstańców. Carscy żandarmi transport wykryli i niestety po nitce do kłębka trafili do rodziny Potockich. Wówczas Karol Karniewski postanowił, że całą akcję dostarczenia broni powstańcom weźmie na siebie. Za przyznanie się do tego czynu, trafił na Cytadelę, skąd miał zostać zesłany na Sybir. Karniewski nie był w Cytadeli osamotniony. Towarzyszyła mu wybranka jego serca Cecylia, która w noc przed zesłaniem poślubiła Karola.
Potocki zważając na szlachetny gest Karniewskiego, przekupił carskich urzędników. Małżonkowie zostali uwolnieni. W nagrodę za niezłomną postawę, Potocki oddał Karniewskiemu ziemię, którą do tej pory zarządzał.
W hołdzie za uratowanie własnego życia małżonkowie postawili krzyż upamiętniający to wydarzeni, który w dalszym ciągu stoi obok posesji Karniewskich przy Alei Kasztanowej. Widnieje na nim data - 1864.
Co ciekawe członkowie rodziny Bylickich również brali czynny udział w Powstaniu, ale niestety nie wiem czy jest to jakoś powiązane z adresatem listu.

Rewers listu 61 - Międzyrzec (298)

Rewers listu 61 - Międzyrzec (298)

Znaczek 61 - Międzyrzec (298)

Znaczek 61 - Międzyrzec (298)
61 - Międzyrzec (298) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a sygnatura Włodzimierza Rachmanowa z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a sygnatura Włodzimierza Rachmanowa z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a atest obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
61 - Międzyrzec (298) 1a atest obwoluty listu do Warszawy, miejscownik rosyjskopolski podłużny, pkt.3B
Wstecz