Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 329 - Nowa Praga (286)

Awers listu 329 - Nowa Praga (286)

1864. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I, na obwolucie dwułutowego kompletnego listu, nadanego z Nowej Pragi przez Białystok do Złotoryi w Rosji.
Znaczki unieważniono stemplem numerowym Nowa Praga z cyfrą 329 w czterech okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali.
List adresowano do Wielmożnego E.A.Moesa w Złotoryi w Rosji.
Na awersie po prawej stronie w prostokątnej ramce znajduje się polskojęzyczny miejscownik z napisem NOWA PRAGA, z ręcznie, w łączniku, dopisaną datą nadania 5/10, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIB, o wymiarach 39x15mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 42, nr bieżący 229a, Warszawa z 1960.  
Z zapisu na obwolucie możemy stwierdzić, że list nadano 05.10.1864 roku wg kalendarza gregoriańskiego
Pod miejscownikiem i częściowo na nim, zielona owalna kaszetka nadawcy C:A: MOES WARSCHAU.
Znaczek lewy ma błąd niekatalogowany, niebieska plama na kliszy czerwonej na wysokości korony z jej lewej strony.
Znaczek prawy to poz.67 arkusza.
Maciej Miszczak określa ten błąd, jako, odmiana, typ kliszy dla druku barwy niebieskiej, błąd niekatalogowany, kropka po liczbie 10 w napisie rosyjskim, wg rys.12 str.8 Przegląd Filatelistyczny 1/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami).
Zbigniew Mikulski, jako usterki powstałe podczas procesu chemicznego przy sporządzaniu galwanostereotypów, błąd niekatalogowany, kropka po liczbie 10 w napisie rosyjskim, wg rys.4 str.61
Filatelista 2/2010 Zbigniew Mikulski.
Charakterystyczna cechę dla tej pozycji jest znaczny niedodruk prawej, wewnętrznej, niebieskiej ramki.
Znaczki czytelnie i dokładnie kasowane o bardzo dobrej prezencji.
Na rewersie ołówkowy opis odmiany barw znaczków 1ad i niezidentyfikowany podpis, a w prawym dolnym rogu gwarancja Stefana Petriuka.
Obwoluta w bardzo dobrym stanie z niewielkimi zgnieceniami.
List z kolekcji Mirosława Artura Bojanowicza.

Gwarancja eksperta BPP Stefan Petriuk.

Fotoatest eksperta PZF Lesław Schmutz.
Z atestu:
List ten jest w dobrym stanie.
Znajdujące się na nim znaczki są również w dobrym stanie.

Rewers listu 329 - Nowa Praga (286)

Rewers listu 329 - Nowa Praga (286)

Znaczek 329 - Nowa Praga (286)

Znaczek 329 - Nowa Praga (286)
329 - Nowa Praga (286) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a sygnatura NN z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a sygnatura NN z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a gwarancja Stefan Petriuk BPP z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a gwarancja Stefan Petriuk BPP z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a potwierdzenie daty nadania kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a potwierdzenie daty nadania kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a tekst kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a tekst kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a atest obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B
329 - Nowa Praga (286) 1a atest obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz.67 arkusza, pkt.7B

Pliki do pobrania:

329 - Nowa Praga (286) 1a awers obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a rewers obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a znaczki z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a sygnatura NN z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a kaszetka nadawcy z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a gwarancja Stefan Petriuk BPP z obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a potwierdzenie daty nadania kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a tekst kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) 1a atest obwoluty kompletnego dwułutowego listu wysłanego przez Białystok do Złotoryi, poz 67 arkusza, pkt 7B.jpg
329 - Nowa Praga (286) całość.zip
Wstecz