Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 1 - Warszawa (326)

Awers listu 1 - Warszawa (326)

1863. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek za 10 kop. w kolorach zielononiebieskim i matoworóżowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1ac, wg katalogu PZP Fischer tom I.
Znaczek unieważniono stemplem numerowym Warszawa z cyfrą 1 w czterech okręgach, na kopercie listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, w stopniu rzadkości kasownika według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
List nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym klasy I Warszawa, do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, 11.07.1863 roku.
List adresowany Do Gubernii Chersońskiej do
miasta Bałta   
Jego szlachetności Łukaszowi Iwanowiczowi Harpfowi
Kapelmistrzowi Podolskiego Pułku Piechoty
(po staro rosyjsku)
Въ Херсонскую Губернъю въ
Городъ Балты   
Его благородъю Лукѣ Ивановичу Гарпфъ
Капѣльмеистерѣ Подольскаго Пѣхотнаго Полка
(fonetycznie po rosyjsku)
W Hersonskuju Guberniju w
Gorod” Bałty   
Ego błagorod”ju Łukě Iwanowiczu Garpf”
Kapěl’mejsterě Podolskago Pěhotnago Połka
Na awersie, po prawej stronie, z lewej strony znaczka, znajduje się jedno obrączkowy, rosyjskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik nadawczy ВАРШАВА z datą nadania 11/7, tzw. grażdanka, data wg kalendarza juliańskiego, typ XIA, o Ø 25mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 77 i 85, nr bieżący 398r, Warszawa z 1960.
Poniżej znajduje się jedno obrączkowy, rosyjskojęzyczny, czarny, okrągły datownik odbiorczy ВАЛТА 16 июл. 1863 z datą nadejścia 16.07.1863, data wg kalendarza juliańskiego.
Znaczek z bardzo wyraźnym odbiciem kliszy niebieskiej, z niewielkim niedodrukiem w prawym górnym narożu, lekkie przesunięcie kliszy czerwonej do góry. Po trzy rzędy kropek - góra i dół. Bardzo ładny i wyraźny obraz klisz.
Z pełnym ząbkowaniem i dobre centrowanie klisz w stosunku do perforacji.
Na rewersie, pieczęć lakowa podwójna, zachowała się prawie w całości jedna z dwóch użytych pieczęci.
Koperta listu kompletna w bardzo dobrym stanie zachowania, bez ubytków i przetarć poza skutkami normalnego otwarcia koperty i pieczęci lakowej.

Rewers listu 1 - Warszawa (326)

Rewers listu 1 - Warszawa (326)

Znaczek 1 - Warszawa (326)

Znaczek 1 - Warszawa (326)
1 - Warszawa (326) 1ac datownik nadawczy z koperty listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
1 - Warszawa (326) 1ac datownik nadawczy z koperty listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
1 - Warszawa (326) 1ac datownik odbiorczy z koperty listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
1 - Warszawa (326) 1ac datownik odbiorczy z koperty listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
1 - Warszawa (326) 1ac pieczęć lakowa z koperty listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
1 - Warszawa (326) 1ac pieczęć lakowa z koperty listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
1 - Warszawa (326) 1ac awers koperty, adnotacje Stanleya Kronenberga, listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
1 - Warszawa (326) 1ac awers koperty, adnotacje Stanleya Kronenberga, listu do Balty w Rosji, obecnie Ukraina, pkt.1B
Wstecz