Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 91 - Kraśnik (225)

Awers listu 91 - Kraśnik (225)

   1861. Pierwszy polski znaczek nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
   Znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych, co odpowiada odmianie 1a, wg katalogu PZP Fischer tom I.
   Znaczek unieważniono poprzez ręczne wpisanie numeru 91, Kraśnik, atramentem ciemnobrązowym oraz ponownie, w urzędzie nadawczym, w drodze lub w urzędzie odbiorczym poprzez przekreślenie piórem, tuszem w kolorze niebieskim. Stempel numerowy Kraśnik z cyfrą 91 w czterech okręgach ma 4 punkty wartości, według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza.
   Kreślenie znaczków na krzyż spotyka się sporadycznie na listach ambulansowych i pod stemplami numerowymi przy oszustwach, fałszerstwach na szkodę poczty. Unieważnienie znaczka poprzez wpisanie numeru odnotowane zostało tylko w guberni Lubelskiej. To jedyny odnotowany przypadek na liście. Znany jest także znaczek luzem z Tyszowic, unieważniony poprzez odręczne wpisanie liczby 101 odpowiadającej numerowi kasownika.
   W prawym górnym narożniku awersu prostokątny, ramkowy miejscownik nadawczy KRAŚNIK, obok ręcznie wpisana data 10/2 60 (10.02.1860 wg kalendarza gregoriańskiego).
   Na odwrocie okrągły warszawski datownik odbiorczy typ IIIC z dnia 12/2 oraz duży kwadratowy godzinnik odbiorczy [3/P], dużego formatu 18x18 mm, używany w Warszawie do późnej jesieni 1860 roku, to dodatkowy dowód na wczesne użycie pierwszego znaczka polskiego.
Koszulka listu zachowała się w bardzo ładnym stanie, znaczek jest naderwany i brakuje mu dolnego lewego ząbka, ale uszkodzenie to powstało raczej przed naklejeniem znaczka na list. Poza tym ma czyste żywe barwy, klarowny druk bez większych uszkodzeń klisz, które są dosyć dobrze centrowane względem siebie.
   List pochodzi z archiwum kancelarii Mecenasa Edwarda Grabowskiego, w której zachowało się wiele znaczących listów z Królestwa Polskiego. Został oznaczony w monografii M.A.Bojanowicza na, str. 152 jako (RRR) – jedyny znany przypadek.
   Był w zbiorach największych zbieraczy Królestwa Polskiego, Edwarda Neprosa i Włodzimierza Rachmanowa. Jego stempelek własnościowy w dolnym prawym rogu.

Atest ekspert PZF Lesław Schmutz.

LIST: obwoluta listu wysłanego z Kraśnika do Warszawy
Kasownik numerowy: z ręcznie wpisanymi i przekreślonymi cyframi - 91 w środku
Datownik nadawczy: brak
Miejscownik nadawczy: po prawej stronie u góry czarnoszary, prostokątny, jednoobrączkowy miejscownik nadawczy z napisem KRAŚNIK i ręcznie dopisaną datą 10.02.1860 roku
Kasownik tranzytowy: brak
Datownik odbiorczy: na rewersie okrągły, czerwony, jednoobrączkowy, polskojęzyczny datownik odbiorcze z napisem WARSZAWA i datą 12/2
Godzinnik nadejścia: duży, kwadratowy godzinnik w wymiarach 18/18 mm, stosowany do późnej jesieni 1860 roku z godziną 3/P
Data nadania: 1860.02.10 wg kal. gregoriańskiego
Data nadejścia: 1860.02.12 wg kal. gregoriańskiego
Tekst listu: nieznany
Pochodzenie: z kolekcji Edwarda Neprosa, z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa
Atest: atest Lesław Schmutz nr 8/2014 z 24.02.2014
Ocena: sam list jest w nienagannym stanie
Gwarancja: brak
Sygnatura: sygnatura Włodzimierz Rachmanow
Renowacja: nie
Podwójne użycie: nie
Uszkodzenia: brak
Pieczęć lakowa: brak
Nadawca - Adresat: list wysłany 1860.02.10 z Kraśnika do Warszawy do kancelarii mecenasa Edwarda Grabowskiego

Rewers listu 91 - Kraśnik (225)

Rewers listu 91 - Kraśnik (225)

Znaczek 91 - Kraśnik (225)

Znaczek 91 - Kraśnik (225)
ZNACZEK Fischer 1a w kolorach jasnoniebieskim i różowawym o jasnych odcieniach
Stopień rzadkości RRR w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza
Klisza niebieska bez błędów i większych niedodruków, ale widoczny początek niedodruku całej kliszy
Klisza czerwona po trzy rzędy kropek - góra i dół, bez błędów i większych niedodruków, ale widoczny początek niedodruku całej kliszy
Perforacja prawidłowa
Centrowanie prawidłowe
Ząbkowanie prawidłowe
Uszkodzenia znaczek jest naderwany z prawej strony na cyfrą 10 w polskim napisie, brak lewego dolnego narożnego ząbka
Pochodzenie z kolekcji Edwarda Neprosa, z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa
Atest atest Lesław Schmutz nr 8/2014 z 24.02.2014
Ocena znaczek w nie najlepszym stanie, ale ma dobra prezencję
Gwarancja brak
Sygnatura sygnatura Włodzimierz Rachmanow
Nakład nakład z 1860 roku
Rodzaj papieru nieznany
Pozycja arkusza nieznana
91 - Kraśnik (225) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a miejscownik nadawczy z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a datownik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a datownik odbiorczy z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a duży godzinnik odbiorczy 18mm z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a duży godzinnik odbiorczy 18mm z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a atest obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a atest obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a znaczek+k.n.+cz. z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
91 - Kraśnik (225) 1a znaczek+k.n.+cz. z obwoluty listu do Warszawy, wczesne użycie 10.02.1860, kasowany kreśleniem, pkt.4B(RRR)
Wstecz