Pierwszy polski znaczek pocztowy, Całości pocztowe

Całości filatelistyczne, pocztowe to kompletna koperta, list składany, kartka ze znaczkiem, stemplem pocztowym, niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi, stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej.
Całość pocztowa jest przedmiotem kolekcjonowania w odrębnym dziale filatelistyki tzw. historia poczty.  Związek z tym działem wymaga znajomości czasu i miejsca wydania (stosowania) całości pocztowej. Całości filatelistyczne, pocztowe są dokumentami historycznymi, które potwierdzają czasem ważne zdarzenia z przeszłości.
Katalog znaczków polskich nie wiele mówi i niewiele pokazuje o tym odrębnym dziale filatelistyki, jakim jest kolekcjonowanie całości filatelistycznych. A w szczególności, gdy mówimy o pierwszym polskim znaczku pocztowym o tzw. polskiej jedynce, czyli polskim znaczku nr 1.
Pierwszy polski znaczek na całości filatelistycznej to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, wartościowe i stare znaczki pocztowe.
Cenne polskie znaczki pocztowe jako całości filatelistyczne to najbardziej poszukiwane znaczki pocztowe, czyli jest to znaczek skasowany, na kompletnej kopercie czy obwolucie, z czytelnym stemplem nadawczym i odbiorczym. W dodatku zawsze może się trafić do tego jakiś stempel lub sposób unieważnienia inny niż zwyczajowy.
Najdroższe polskie znaczki pocztowe to wśród nich całości filatelistyczne pierwszego polskiego znaczka. Świadczą o tym aukcje krajowe i zagraniczne. Te historyczna i te bieżące. Te organizowane przez sprzedaż bezpośrednią przez portale aukcyjne wielkich grup kapitałowych czy też tych krajowych.

Awers listu 162 - Radomsk (199)

Awers listu 162 - Radomsk (199)

1860-1865. Pierwszy polski znaczek pocztowy nr 1, Polska Jedynka, wprowadzony do obiegu 01.01.1860 roku w Królestwie Polskim.
Znaczek lewy w kolorach ciemnoniebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, znaczek prawy w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych, co odpowiada odmianie 1ba, wg katalogu PZP Fischer tom I.
Znaczki unieważniono, na obwolucie dwułutowego listu, stemplem numerowym Radomsk z cyfrą 162 w czterech współśrodkowych okręgach, stopniu rzadkości według M.A.Bojanowicza 1 punkt w dziesięciostopniowej skali.
List nadany w ekspedycji pocztowej Radomsk, okręg Częstochowa, na trakcie przez Kamińsk, Piotrków Maz., Wolbórz, Tomaszów Maz., Rawę Maz., Mszczonów, Tarcyn, Sękocin do Warszawy.
List adresowany Wielmożnemu Holtz Mecenasowi, Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w Warszawie ulica Miodowa w domu L….
Na awersie, po prawej stronie, na górze, znajduje się jednoobrączkowy, polskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik nadawczy RADOMSK z datą nadania 21/11, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIID, o Ø 24mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 47 i 70, nr bieżący 296d, Warszawa z 1960.
Po prawej u dołu, w narożniku, sygnatura własnościowa Włodzimierza Rachmanowa.
Znaczki pochodzą z różnych arkuszy, co może sugerować, że pierwotnie wyceniono przesyłkę na jednołutową, czyli poniżej 12,8 g wagi, a później po zważeniu listu doklejono drugi znaczek, ale już z innego arkusza.
Albo, też list był jednołutowy, a zrobiono dopłatę na przykład za dołączoną przesyłkę, paczkę, do listu, co było również praktykowane. Niemniej nie mamy w tym wypadku żadnej adnotacji na liście.
Lewy znaczek.
Klisza niebieska ma uszkodzenia, usterki formy drukarskiej dla barwy niebieskiej, które mogą wskazywać na końcową fazę błędu katalogowanego B3, poz.51 arkusza, popękana lewa ramka, jej niedodruk i rozwarstwienia z charakterystycznym tzw. jajkiem w lewy górnym narożniku, deformujący nominał, wg rys.16 str.2 Przegląd Filatelistyczny 2/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami), oraz wg rys.8 str.61 Filatelista 2/2010 Zbigniew Mikulski.
-znaczny niedodruk lewego dolnego narożnika, aż do zaniku obu ramek i częściowej deformacji nominału,
-powyżej narożnika obie ramki rozlane, popękane i nie do wyróżnienia,
-na wysokości fałd płaszcza heraldycznego silne rozwarstwienia, popękanych i postrzępionych obu ramek, aż do zaniku rysunku ramki zewnętrznej,
- w lewym górnym narożniku owalny niedodruk wynikający z umocowania przytrzymującego matrycę kliszy niebieskiej, w efekcie mamy błąd opisywany, jako tzw. jajko z kompletną deformacją narożnika i nominału.
Klisza niebieska ma jeszcze jeden błąd niekatalogowany brak lewej linii pierścienia korony.
Błąd zilustrowano w katalogu Fischer tom I jako błąd B3, ale opisano, jako – lewa ramka uszkodzona, brak górnej cyfry 10, tzw. „jajko”. Uszkodzenia lewej ramki występują także na kilku innych pozycjach z lewej strony arkusza i każde powinno być katalogowane oddzielnie z podaniem pozycji arkusza.
Znaczek ma dwa rzędy kropek - góra i trzy dół, odmiana, typ kliszy dla druku barwy czerwonej, błąd niekatalogowany, różna ilość rzędów kropek od typowego czerwonego tła trzech na górze i trzech na dole, wg str.9 Przegląd Filatelistyczny 1/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami).
Tego typu błąd jest charakterystyczny dla znaczków z pierwszych rzędów w sektorach arkusza, a ten właśnie pochodzi z pozycji 51, pierwszej sektora trzeciego.
Prawy znaczek.
Znaczek ma, po dwa rzędy kropek - góra i dół, odmiana, typ kliszy dla druku barwy czerwonej, błąd niekatalogowany, różna ilość rzędów kropek od typowego czerwonego tła trzech na górze i trzech na dole, wg str.9 Przegląd Filatelistyczny 1/2005 Maciej Miszczak (przedruk z poprawkami i uzupełnieniami).
Tego typu błąd potwierdza, że znaczki pochodzą z różnych arkusz i z różnych pozycji arkusza.
Oba znaczki są w bardzo dobrym stanie, z pełnym i wyraźnym ząbkowaniem i bardzo dobrym centrowaniem wzajemnym klisz. Prawy znaczek ma lepsze centrowanie względem perforacji.
Oba drukowane z dużą ilością farby na kliszach, co powoduje, że litery rosyjskiego napisu w niebieskim owalu są cieńsze, mniejsze, a kropki prawie niewidoczne.
Czytelne ostemplowanie, szczególnie prawego znaczka. Na rewersie po lewej stronie u góry, znajduje się jednoobrączkowy, polskojęzyczny, czerwony, okrągły datownik odbiorczy WARSZAWA z datą nadejścia 22/11, data wg kalendarza gregoriańskiego, typ IIIC, o Ø 22mm, wg Polskie Znaki Pocztowe, tom I, str. 77, nr bieżący 398t, Warszawa z 1960 oraz mały, czerwony, okrągły godzinnik 9/R, dziewiąta rano.
Obwoluta listu zachowała się w dobrym stanie, lekko naddarta na odwrocie po środku po wyrwanej pieczęci z częścią koperty. Jest dwukrotnie pionowo załamana, przez środek obwoluty.

Fotoatest eksperta AIEP Krzysztof Ceremuga.
Fotoatest eksperta PZF Lesław Schmutz.
Z atestu:
Zarówno sam list jak i znajdujące się na nim znaczki są w dobrym stanie. Osobliwością ich jest to, iż mają różną czerwień i są z różnych arkuszy.

LIST: koperta dwułutowego listu z Radomska do Warszawy
Kasownik numerowy: polski, czarny, czteroobrączkowy z cyfrą - 162 w środku
Datownik nadawczy: po prawej stronie czerwony, polskojęzyczny, okrągły datownik nadawczy RADOMSK z datą 21/11
Miejscownik nadawczy: brak
Kasownik tranzytowy: brak
Datownik odbiorczy: na rewersie okrągły czerwony jednoobrączkowy polskojęzyczny datownik odbiorczy WARSZAWA z datą 22/11
Godzinnik nadejścia: okrągły, mały, czerwony godzinnik z godziną 9/R
Data nadania: nieznana
Data nadejścia: nieznana
Tekst listu: brak
Pochodzenie: z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa
Atest: Lesław Schmutz nr 194/2013 z 28.10.2013 roku, Krzysztof Ceremuga nr 7570 z 29.05.2010 roku
Ocena: obwoluta w dobrym stanie, zagięta pionowo w trzech miejscach
Gwarancja: brak
Sygnatura: Włodzimierz Rachmanow
Renowacja: nie stwierdzono
Podwójne użycie: nie stwierdzono
Uszkodzenia: brak
Pieczęć lakowa: brak
Nadawca - Adresat: nieznani

Rewers listu 162 - Radomsk (199)

Rewers listu 162 - Radomsk (199)

Znaczek 162 - Radomsk (199)

Znaczek 162 - Radomsk (199)
ZNACZEK Fischer oba znaczki 1ba lewy w kolorach ciemnoniebieskim i czerwonokarminowym, prawy ciemnoniebieskim i karminowym oba o ciemnych odcieniach
Stopień rzadkości 1 w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza
Klisza niebieska znaczek lewy błąd B3 katalogowany tzw jajko uszkodzona lewa ramka i cyfra 10 w lewym górnym rogu, pozycja 51 arkusza,
Klisza czerwona dwa rzędy kropek - góra i trzy dół, trzeci rząd kropek na górze spiłowany, prawdopodobnie znaczki z górnego rzędu arkusza, błąd BN niekatalogowany różna ilość rzędów kropek od typowego czerwonego tła trzech na górze i trzech na dole wg Macieja Miszczak
Perforacja prawidłowa
Centrowanie prawidłowe
Ząbkowanie prawidłowe
Uszkodzenia brak
Pochodzenie z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa
Atest Lesław Schmutz nr 194/2013 z 28.10.2013 roku, Krzysztof Ceremuga nr 7570 z 29.05.2010 roku
Ocena znaczki w bardzo dobrym nienagannym stanie
Gwarancja brak
Sygnatura Włodzimierz Rachmanow
Nakład brak informacji
Rodzaj papieru brak informacji
Pozycja arkusza lewy znaczek poz. 51
162 - Radomsk (199) 1ba datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
162 - Radomsk (199) 1ba datownik nadawczy z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
162 - Radomsk (199) 1ba sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
162 - Radomsk (199) 1ba sygnatura Włodzimierz Rachmanow z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
162 - Radomsk (199) 1ba datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B.
162 - Radomsk (199) 1ba datownik i godzinnik odbiorczy z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B.
162 - Radomsk (199) 1ba atest obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
162 - Radomsk (199) 1ba atest obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
162 - Radomsk (199) 1ba znaczki-k.n+cz. z opisem z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
162 - Radomsk (199) 1ba znaczki-k.n+cz. z opisem z obwoluty dwułutowego listu do Warszawy, lewy znaczek błąd B3, poz.51. pkt1B
Wstecz